Kunok kőbányája

2012.08.22 16:05

Rosta Szabolcs régész, a Bács-Kiskun megyei múzeumok igazgatója vezetésével egy nemzetközi pályázat keretében, immár második éve folynak a bugaci kolostornak és környékének feltárásai. .

Péter és Pál monostorai a mai Bugac határában álltak. Péter monostorát 1219-ben említik először. Ekkor van apátja. A két monostor együttes említése felbukkan a 14. században is, ám csupán birtokként, ami igazolja a feltárás eredményeit is: ekkor már nem folyt szerzetesi élet egyik monostor falai közt sem.

Bár az alapítás körülményeiről nem maradt fenn írásos emlék, Péter monostora jelenleg is tartó feltárása szerint a hatalmas, háromhajós apátsági templom és a tőle északra elhelyezkedő kolostor felépítésére a 12. század közepén került sor.

A tatárjárás következtében a környék lakosságának 90 %-a elpusztult. A népirtás után beköltöztetett kun lakosság – lévén, hogy a 13-14. század fordulójáig pogány módon élt – a kolostortemplomot sem éppen funkciójának megfelelően kezdte el használni. A kőanyagot módszeresen kitermelték és értékesítették. Hasonló sorsa jutott a kolostor is, amelynek néhány helyiségében istállót, vagy műhelyt rendezhettek be. A keresztény lelki élet vagy másfél évszázadon át csak kevéssé hiányozhatott az itt élők számára, így a plébániatemplom felépítésére is talán csak a 15. század legelején került sor. A szintén feltárt egyhajós, félköríves apszisú templom első látásra ugyan korábbinak tűnik, ám az építési idején is nyilván kevéssé divatos megjelenésének vélhetően a helyi birtokos/közösség viszonylagos szegénysége lehetett az oka.

 

Topor István

Forrás: https://archeologia.hu/kunok-kobanyaja-feltarjak-a-bugaci-kolostort