Könyvajánló - Pogány György: A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és szakirodalma

2014.01.08 03:05

 

A könyv a már nem létező könyves szakképzés számára készült, de a címben jelölt két kategória iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják. A neves könyvtörténész kézikönyve több egy egyszerű összefoglaló bibliográfiánál. A könyvet két részre bontja, az első a történelemmel kapcsolatos ismereteket, másodikban a vallási irodalmat és a Biblia-kiadásokat veszi számba. A könyv nagyobbik részét a történelmi ismeretek teszik ki. Először ismerteti magát a történettudományt és a forrásokat, majd számba veszi a primer és a szekunder forrásokat. Utána egy kisebb historiográfiai összefoglalást olvashatunk a magyarországi történetírásról a 15. századtól egészen napjainkig. Az utolsó részben a történelemtudomány fontosabb segédkönyveit veszi számba. Az egyházi irodalomról szóló második részben először az egyházi irodalom műfajait veszi számba, majd a Biblia kialakulását és fordításait ismerteti. Külön rész szól a magyarországi Biblia-fordításokról és a később kiadott verziókról. A fejezetet itt is a témában való tájékoztatást segítő eszközök számba vételével zárja. Szerencsére mindezt nem felsorolásszerűen, hanem olvasmányos formában élvezhetjük, nem érezve azt, hogy egy száraz listát olvasunk. A történelem és a vallási irodalom iránt érdeklődőknek kötelező olvasmány!

 

Összefoglalva: egy olvasmányos kézikönyv, amely segíti a történelem és a vallási irodalom témakörében a tájékozódást.

 

Hatágú Síp Alapítvány, 2008.

 

Sásdi Tamás