Évordulók október 4-én

2015.10.03 16:32

  A NAP IDÉZETE:  "Olyan császára akarok lenni alattvalóimnak, amilyen császárt magamnak szeretnék, ha alattvaló volnék." Marcus Ulpius Traianus.

  Október 4. FERENC napja. A név Európa-szerte népszerű, a naptárban többször is jelzik ünnepét.. Mai érdekessége, hogy sok helyütt ekkor kezdődött a szüret, amihez előző napon ostorcsattogtatással űzték el a gonosz szellemeket a szőlőhegyről.

   1490. október 4-én zajlott BEATRIX és Jagelló Ulászló "titkos" esküvője, mellyel mélységesen megalázták Mátyás hatalomvágyó özvegyét. Beatrixról bővebben: korok.webnode.hu/products/mark-eva-az-olasz-no-beatrix-magyar-kiralyne-elete/

  1570. október 4-én született PÁZMÁNY PÉTER esztergomi érsek, a magyarországi ellenreformáció lelki vezetője. Szülei protestánsok voltak. Anyja halála után a második felesége vezette be a katolikus tanokba, ezután a jezsuiták kolozsvári gimnáziumában, majd Krakkóban, Bécsben, Rómában tanult. Prédikációival, ékesszólásával számos protestáns embert, köztük főurakat vezetett vissza a katolicizmushoz. Kosztolányi Dezső: A magyar próza atyja címmel jelentetett meg róla esszét a Nyugatban, 1920-ban.

  2013. október 4-én 102 éves korában meghalt NGUYEN GIÁP vietnami tábornok, politikus, történelemtanár, újságíró, jogász. Harcolt a megszálló franciák ellen, majd az Amerika elleni háborúban is. Haláláig köztiszteletnek örvendett Észak-Vietnamban. Élete utolsó évtizedeiben támogatta az USA-hoz való politikai és gazdasági közeledést.

  Márk Éva