Évfordulók november 13-án

2014.11.12 18:38

November 13-a magyar nyelv napja. Az ünnepet 2008 decemberében az Anyanyelvápolók Szövetsége javasolta, és időpontjául április 23-át jelölte meg, mivel 2008-ban ezen a napon nyílt meg a Magyar Nyelv Múzeuma. A döntés átgondolatlanságára utal, hogy a magyar nyelv ünnepét egy olyan intézmény megszületéséhez kötötték, amelynek még nem volt alkalma jelentőségét bizonyítani. A törvénybe iktatás előtt azonban a parlament megváltoztatta ezt az időpontot, helyette november 13-a került a törvénybe. Az indoklás szerint azért, mert az 1844-es országgyűlés ezen a napon tette a latin helyett hivatalos nyelvvé a magyart. Persze, ha jobban belegondolunk, ez sem tökéletes dátum, hiszen a soknemzetiségű és soknyelvű országban az ott élőknek alig fele beszélte a magyar nyelvet. A döntéssel a magyar nyelv kiváltságos helyzetbe került, ez pedig nem kedvezett a nemzetiségeinkkel kialakult egyébként is feszült viszonynak. A magyar nyelv napjának "...tökéletes időpontja aligha lenne, de a jelenleginél jobbat is biztosan lehetne találni. Ön mikorra tenné a magyar nyelv napját?" (https://www.nyest.hu/hirek/a-magyar-nyelv-napja)


81. november 13-án a Rieti melletti Aquae Cutiliaeban elhunyt a Római Birodalom uralkodója, Titus császár. Vespasianus római császárnak, a Flavius-dinasztia megalapítójának utódjaként 79-től uralkodott. 70 szeptemberében leverte a zsidók római uralom elleni felkelését, elfoglalta és lerombolta Jeruzsálemet. Ennek ábrázolása látható a 81-ben Rómában felállított Titus-diadalíven.

Kétéves uralkodása alatt hozott megfontolt döntései miatt uralkodott nagy szeretet övezte. Ő volt az, akinek befejeztette a Colosseumot, megépíttette a róla elnevezett termákat. Halála után fivére, Domitianus követte a trónon.

1635. november 13-án hittudományi és bölcsészeti karral ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a nagyszombati egyetem (ez lett a budapesti tudományegyetem őse). Az alapításról 1635 májusában Pázmány Péter esztergomi érsek rendelkezett. Az új intézmény irányítását a jezsuita rendre bízta. Az egyetem mellett nyomda és könyvtár is működött, valamint egy Füvészkert is, amelyet Winterl Jakab botanika és vegytan professzor alapított. Az egyetemet 1777-ben költöztették Budára.

1855. november 13-án Ferenc József a IX. Pius pápával kötött konkordátum értelmében felszámolta a II. József által bevezetett reformokat. A szerződés értelmében a népiskolákat és a klerikusképzést átengedte az egyháznak. Lemondott a király és az állam befolyásáról az egyházi vagyon kormányzásában. Elismerte az egyház joghatóságát a házasság kérdésében.

1938. november 13-án kihirdették az 1938. évi XXXIV. törvénycikkelyt a Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki területekről. A német és olasz döntőbíráskodással november 2-án a bécsi Belvedere-kastélyban meghozott döntés értelmében Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részén 11927 négyzetkilométernyi területet kapott vissza, ahol a lakosság 86,5 százaléka volt magyar és csak 9,8 százaléka szlovák. A visszaítélt területekre 1938. november 5-10. között vonult be a magyar honvédség, Horthy kormányzó Komáromba és Kassára látogatott el. Az utólagos kiigazításokkal a terület 12 012 négyzetkilométerre nőtt.

Topor István