ÉVFORDULÓK SZEPTEMBER 6-án

2014.09.05 15:15

1294. szeptember 6-án a Borsa nemzetségbeli Tamás fiai és testvérei - akik korábban IV. (Kun) Lászlótól kapták a Geregye Pál országbíró által épített Adorján várát a hozzátartozó birtokkal, majd a fiatal király ellen fordultak - fellázadtak az utolsó Árpád-házi király, III. Endre ellen is, aki megostromolta és elfoglalta a várat. A király győzelme ellenére meghagyta a Borsákat birtokukban.

1442. szeptember 6-án a zajkányi csatában a nyolvanezres sereggel Erdély ellen induló törököt Hunyadi János 15 ezer katonájával szétverte. A nagyszerű győzelem 454. évfordulóján  Hunyad vármegye 4m magas emlékművet állított a győztes hadvezérnek. A szobrot románok döntötték le 1992-ben.

1566. szeptember 6-án Szigetvár ostroma közben meghalt I. Szulejmán, akinek uralkodása idején élte fénykorát a Török Birodalom. Fő céljának a hódítást tekintette, abból is a Habsburg Birodalom elfoglalását. Többször kezdett hadjáratba Bécs ellen, mindig sikertelenül.

1859. szeptember 6-án avatták fel a világ második legnagyobb zsidó templomát, a Dohány utcai zsinagógát, mely közel 6000 ember befogadására alkalmas. A magyar nemzet minden e,léknapját megünnepelték, gyásszertartást tartottak Kossuth, Deák és Teleki Pál halálakor.

1869. szeptember 6-án született Felix Salten, eredeti nevén Salzmann Zsigmond Pest-Budán. Világhírűvé Bambi c. regénye tette, de írt kritikákat, novellákat, sőt álnéven erotikus regényt is. Svájcban halt meg 1945-ben.

Márk Éva