Évfordulók szeptember 25-én

2015.09.24 19:20

A NAP IDÉZETE:

"Mi sokfélék vagyunk, talán azért, mert a magyar nagyon tehetséges. Ne pazaroljuk ezt a tehetséget egymás ellen, hiábavaló dolgokra." TELEKI PÁL

Szeptember 25-e KENDE és EUFROZINA napja. A Kende a régi magyar Kündü személynévből származik. Eredetileg ótörök méltóságnév volt. Levédiában és Etelközben az ősmagyar törzsszövetség fejét nevezték így. Az Eufrozina női név, a görög mitológiában a három Grácia egyikének a neve. Jelentése: vidám, vidámság.

1555. szeptember 25-én V. Károly császár és a birodalmi rendek Augsburgban megkötötték a reformáció kori vallásháborúkat lezáró békét. Az addigi vallásegységgel ellentétben az egész birodalomban jogilag elismerték a "Confessio Augustanaá"-t, az Ágostai Hitvallást: Luther tanait. A határozatok az újrakeresztelkedőkre (anabaptistákra) és Zwingli követőire nem vonatkozotak. A szerződés rögzítette: a fejedelmeknek joguk van eldönteni, melyik hitet választják. Ez a döntés lényegesen erősítette hatalmukat, egyben pedig csökkentette a császár befolyását. Ezáltal a birodalom egyre inkább a birodalmi rendek laza szövetségévé alakult.

1848. szeptember 25-én uralkodói nyílt parancs érvénytelenítette Batthyány Lajos gróf miniszterelnöki megbízatását. Ezzel egy időben Franz Philipp Lamberg altábornagyot a Magyarországon állomásozó hadsereg főparancsnokává, míg Mailáth György országbírót királyi helytartóvá nevezte ki. Lamberg kinevezését miniszteri ellenjegyzés nélkül hozták nyilvánosságra, Mailáth kinevezése azonban nem lépett életbe.

1904. szeptember 25-én Apponyi Albert gróf, a Nemzeti Párt elnöke az Amerikai Egyesült Államokban tett látogatása során találkozott Theodore Roosevelt elnökkel.

1909. szeptember 25-én megszületett Sztehlo Gábor evangélikus lelkész, zsidó gyermekek megmentője, aki ezért a tevékenységéért 1972-ben megkapta a Világ Igaza címet. 1944 márciusától kezdve Raffay Sándor püspök megbízásából kezdte meg a zsidó gyermekek szervezett mentését. 1944 karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. A Gaudiopolis - Örömváros létrehozója: 1945 szeptemberében közel nyolcszáz menekült gyermekkel megalapította a "Gyermekköztársaságot" a zugligeti Pax gyermekotthonban. A gyerekek ünnepségeket szerveztek, könyvtárt, énekkart alapítottak. Szakmát tanulhattak, nem volt kötelező a munka, de szívesen dolgoztak a közösségért. A gyerekköztársaságnak alkotmánya volt, és önálló törvénykönyvet is alkottak. Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak csak segítséget, 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt. A megmentett gyerekek egyike Oláh György, későbbi Nobel-díjas tudós volt.

1931. szeptember 25-én bemutatták az első magyar hangos filmet, a Kék bálványt. A filmet az Apolló moziban vetítették először. Igaz, a Forum mozi 1929-ben bemutatott egy részben hangos filmet, Az éneklő bolond címűt, de az első, igazi hangosfilm a Kék bálvány volt. A Lázár Lajos által rendezett, Jávor Pál és Gózon Gyula főszereplésével készült mozi nem aratott igazi sikert a nézők körében, talán azért, mert az amerikai hétköznapokat imitált alkotás távol állt az akkori magyar közönségtől.

Topor István