Évfordulók szeptember 23-án

2015.09.22 19:47

A NAP IDÉZETE:

"Ha igényt tartasz arra, hogy demokratának nevezzenek, ne támogass korrupt diktátorokat és katonai juntákat."


SZENT-GYÖRGYI ALBERT

Szeptember 23-a TEKLA napja. A név görög eredetű a Theokleia rövidülése révén keletkezett. A jelentése Isten dicsősége. Legjelentősebb magyar viselője Dömötör Tekla néprajztudós.

1122. szeptember 23-án a wormsi konkordátummal véget ért a II. Callixtus pápa és V. Henrik német - római császár invesztitúra küzdelmét lezáró szerződés. A szerződés értelmében az invesztitúra joga megoszlik a az egyház élén álló pápa és a világi hatalmat gyakorló császár között.

1686. szeptember 23-án a török Magyarországról történő kiűzését célul kitűző szövetséges hadak csapatai Badeni Lajos őrgróf parancsnoksága alatt visszafoglalták a töröktől a budai vilajethez tartozó szandzsákság székhelyét, Simontornyát. Ugyan ezen a napon került a szövetséges hadak kezére Szeged is, amelynek török védői 24 napig álltak ellen az ostromnak, de végül is vár feladása mellett döntöttek.

1861. szeptember 23-án Anton Schmerling lovag, államminiszter a birodalmi tanács előtt megindokolta a magyar országgyűlés feloszlatását. Nem sokkal később, november 5-én uralkodó leirat született a kormányzás új rendjéről, és ezzel kezdetét vette Schmerling provizóriuma (provizórium = ideiglenes állapot), amely 1865-ig volt érvényben. Az I. Ferenc József által életbe léptetett új kormányzás azt jelentette, hogy felfüggesztésre került a Helytartótanács testületi hatásköre, feloszlatta a törvényhatóságokat, és katonai bíráskodást léptetett életbe.

Topor István