Évfordulók szeptember 21-én

2015.09.20 14:28

   A NAP IDÉZETE:  Eljön a nap, amikor az emberek megismerik az állatok titkát, attól a naptól kezdve minden állat elleni bűnözés az emberiség elleni bűncselekménynek minősül." LEONARDO DA VINCI

    ie. 97. szeptember 21-én halt meg MARCUS TERENCIUS VARRO, az ókori Róma egyik legnagyobb tudósa, költő, író. A "Tudományok kilenc könyvben" c. munkájában írt a latin nyelvről, a mezőgazdaságról, a filozófiáról, a számokról és sok más témáról. Termékeny író volt, az ókor legismertebb polihisztora.

  1235. szeptember 21-én halt meg II.ENDRE, III. Béla fiatalabb fia, aki elszánt uralomratörésével már édesapjával, később bátyjával, IMRE királlyal is gyakran konfliktusba keveredett. Hatalomra kerülve belpolitikáját "új berendezkedésnek" nevezte, ami valójában a királyi (állami) birtokok eladományozását jelentette híveinek. Hibái miatt 1222-ben az ARANYBULLA kiadására kényszerült. Külpolitikája is megkérdőjelezhető: többször indított hadjáratot Halics ellen gyakorlatilag eredménytelenül. 1217-ben indult többször megígért keresztes "hadjáratára", kerülte azonban a csatákat, inkább ereklyék vásárlásával és meggondolatlan házassági szerződések kötésével múlatta az időt. Harmadik felesége Beatrix, már az ő halála után szülte Istvánt, az utolsó Árpád-házi király, az "aranyágacska", III. Endre apját.

  1883. szeptember 21-én volt MADÁCH: "Az ember tragédiája" ősbemutatója, csaknem húsz évvel a szerző halála után.

  1991.szeptember 21. Az Örmény Függetlenség Napja, az örményországi népszavazás döntésének alapján.

  Márk Éva