Évfordulók szeptember 2-án

2015.09.01 12:39

  A NAP IDÉZETE: "Sokan azt hiszik gondolkodnak, pedig csak újrarendezik előítéleteiket." WILLIAM JAMES amerikai filozófus, pszichiáter, Henry JAMES író fivére.

  Szeptember 2. REBEKA napja. Rebeka volt a bibliai IZSÁKnak, Ábrahám és Sára fiának - akinek sokáig nem találtak megfelelő asszonyt - felesége. A leányra Eliézer, Ábrahám szolgálója bukkant útja során, Istenhez imádkozva. Az ismerkedés "sikeres" volt, így lett a második ősanya Rebeka, a második ősatya Izsák felesége. Ikerfiaik Ézsau és Jákob voltak.

  1031. szeptember 2-án halt bele vadászaton szerzett sérüléseibe Árpád-házi IMRE herceg, I. István és Gizella egyetlen felnőtt kort megért fia, akinek nevét a hahóti- és a Pray-kódex Henricus alakban írja (anyai nagybátyja, II. Henrik német-római császár után). A szentté avatott herceg életéről nem sok adat maradt fenn.

Szent Imre temetése a Képes krónikában

Ami biztos, hogy gondos nevelést kapott Gellért püspök révén, 23 éves korára elsajátított mindent, amit egy jó uralkodónak tudnia kell. Az Imre név olasz változatát kapta a középkori Itáliában elterjedt Szent Imre kultusz hatására Amerigo Vespucci, így közvetett módon AMERIKA a magyar Imre hercegről kaphatta a nevét. 

1478. szeptember 2. A gátas malom első ismert magyar nyelvű okleveles említésének dátuma, történeti kutatások szerint azonban már a XI.-XII. sz,-ból is vannak utalások hazai vízimalmokról.

1853. szeptember 2-án végezték ki GASPARICH MÁRK KILITet, a horvát parasztcsaládból származó ferences szerzetest, hitszónokot, a magyar szabadságharcban PERCZEL MÓR tábori lelkészét, aki részt vett a bukás utáni illegális szervezkedésekben, amiért - bár nem volt jelentős szerepe - halálra ítélték.

 Márk Éva