Évfordulók szeptember 18-án

2015.09.17 13:15

   A NAP IDÉZETE: "A történelem kegyes lesz hozzám, mert szándékomban áll átírni." WINSTON CHURCHILL

  Szeptember 18. DIÁNA napja. A név eredeti viselője a vadászat rómaiak által tisztelt istennője volt.

  1289. szeptember 18-án IV. LÁSZLÓ király a székelyeknek adományozta  ARANYOS vidékét, köszönetképpen a kunok és tatárok elleni harcban vállalt kiemelkedő szerepükért. Első kiváltságlevelük1291. március 12.-ből való, III. Andrástól, az utolsó Árpád-házi királytól kapták. A területen átvezető hadiutak miatt egyre csökkenő lakosságot román jobbágyokkal pótolták, ami jelentősen megváltoztatta az etnikai összetételt. Aranyosszék 1876-tól volt önálló közigazgatási egység, előtte a hét székely szék egyike. A terület világhírű nevezetessége a TORDAI - HASADÉK. A legenda szerint itt harcolt SZENT LÁSZLÓ a kunok ellen, de a nagy túlerő miatt vissza kellett vonulnia. Már-már utolérték az üldözők, amikor I. László Istenhez fohászkodott, mire a hegy ketté hasadt. A szent életű király lovának patkónyomai állítólag ma is látszanak.

  1490. szeptember 18-án koronázták magyar királlyá II. (Jagelló) ULÁSZLÓT. Gyenge akaratú, tehetségtelen király volt, háta mögött "ökör"-nek nevezték, ismert ragadványneve szerint Dobzse (Jól van!) Lászlónak. A magyar főurak (oligarchák) többségének pont ilyen uralkodóra volt szüksége: eltöröltették vele a hadi adót, visszahelyeztették a nemességet ősi jogaikba, s a legfontosabb kérdésekben nem az övé, hanem a királyi tanácsé volt a döntő szó. 1516 márciusában halt meg, egy szétzüllött országot hagyva maga után.

  Márk Éva