Évfordulók szeptember 13-án

2015.09.11 18:50

  A NAP IDÉZETE:  "Amely percben Magyarországon akadna ember, aki urává akarna lenni a nemzetnek... azon emberre vigyázzanak önök, az egész nép, és soha semmi esetben ne tűrjék, ne engedjék azt, hogy e nemzet felett más határozhasson, mint a nemzet maga." KOSSUTH LAJOS

  Szeptember 13. KORNÉL napja. A név a latin Cornelius nemzetségtől ered. E nemzetség tagja volt SZENT KORNÉL az irgalmasságáról ismert 21. pápa, aki mindössze két évig irányíthatta az egyházat, mert áldozatául esett Decius császár keresztényüldözésének.

  1446. szeptember 13-án az országnagyok megállapodtakGiskra János cseh-morva zsoldosvezérrel, aki kiskirályként tartotta kézben Felső-Magyarországot, és rendkívül sok engedmény árán kötelezték, hogy zsoldosait fizesse, az általa elfoglalt várakat adja vissza, és a szintén általa építtetett erődítményeket lebontsa. Sokáig a Hunyadiak ellensége volt, végül behódolt Mátyás királynak, akit aztán ismeretlen dátumú haláláig hűségesen szolgált.

  1540. szeptember 13-án választották királlyá II. JÁNOS néven I. (Szapolyai) János és Jagelló Izabella csecsemő fiát, aki később JÁNOS ZSIGMOND néven Erdély első fejedelme lett. korok.webnode.hu/products/ii-janos-zsigmond/

  1598. szeptember 13-án halt meg II. FÜLÖP spanyol király, V. Károly német-római császár fia. Bigott katolikusként törvényeivel nagyban megkönnyítette az inkvizíció dolgát, így közvetve több tízezer ember kínhaláláért felelős. Szinte mindentől rettegett, főleg ellenségeitől, akik önkényeskedése miatt szép számmal voltak. Gyűlölte a muzulmánokat - akkor is ha kikeresztelkedtek - a reformátusokat, az angolokat, gyakorlatilag mindenkit. A világ leghatalmasabb monarchiáját vette át apjától, de a gazdasági helyzet egyre romlott, 1575-re az ország pénzügyi csődbe került. Az ő fia volt a Schiller és Verdi által megénekelt DON CARLOS (Habsburg Károly asztúriai herceg), aki szellemileg és fizikailag is erősen fogyatékos volt a családban gyakori rokonházasságok miatt. Utóda negyedik házasságából született fia, III. Fülöp lett, akinek uralma alatt a spanyol birodalom helyzete tovább romlott.

  1705. szeptember 13-án halt meg THÖKÖLY IMRE, Felső-Magyarország majd Erdély fejedelme. korok.webnode.hu/products/v-/

  Márk Éva