Évfordulók szeptember 12-én

2015.09.11 15:49

   A NAP IDÉZETE:  "A történelem arra tanít bennünket, hogy az emberiség semmit nem tanul a történelemből."  G. W. F. HEGEL, német filozófus.

Szeptember 12. MÁRIA napja. A többi, azonos névnaptól abban különbözik, hogy a liturgikus naptárakban ez Boldogságos Szűz Mária nevenapja, Mária Szent Nevének ünnepe, több búcsújáróhely búcsúnapja.

1556. szeptember 12-én mondott le fia javára V. KÁROLY német-római császár, aki életcéljának tekintette a Habsburg-dinasztia hatalmának növelését és egy katolikus egyetemes monarchia megteremtését. Amikor az augsburgi vallásbéke kimondta a katolikusok és a protestánsok egyenjogúságát, feladta álmait, s belátva politikájának sikertelenségét,  korában egyedülálló gesztusként lemondott trónjáról, pedig birodalmában a mondás szerint sosem nyugodott le a nap. Távozása után két évvel halt meg. Halálával kapcsolatban az a legenda járta, hogy még életében megrendezte temetését, mert látni akarta a gyászolók viselkedését és a következményeket.

1849. szeptember 12-én kelt KOSSUTH LAJOS vidini levele, melyben a szabadságharc bukásáért minden felelősséget GÖRGEY ARTURRA hárított. "Szegény szerencsétlen hazánk elesett. Elesett nem ellenségeink ereje, hanem árulás és alávalóság által. Ó, hogy ezt megértem, s mégsem szabad meghalnom. Görgeit felemeltem a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának szabadságot szerezzen. És ő a hazának gyáván hóhérjává lőn."  Arról csak nagyon kevés ember tudott, hogy ő maga - kilátástalannak látva a forradalom helyzetét, elváltoztatott külsővel, idegen névre szóló útlevéllel menekült a megtorlás elől. Görgeyt több mint száz év múlva kezdték csak tisztázni az igaztalan vádak alól.

  Márk Éva