ÉVFORDULÓK SZEPTEMBER 12-én

2014.09.11 16:32

1396. szeptember 12-én kezdte meg Nikápoly ostromát Luxemburgi Zsigmond. A harc a magyar király és I. Bajazid oszmán szultán között folyt, s az utóbbi győzelmével végződött szeptember végén, több korabali forrás szerint a keresztény seregben harcoló francia lovagok fegyelmezetlensége miatt. Számos francia vezér, köztük a burgundiai trónörökös, és a magyar nádor is fogságba esett. Zsigmond vízi úton menekült Konstantinápoly felé, ahol tárgyalt a bizánci császárral, majd a Balkánt megkerülve velencei hajókon érkezett Dalmáciába.

1556. szeptember 12-én mondott le fia, II. Fülöp és öccse, I. Ferdinánd javára V. Károly német-római császár és spanyol király, ezzel megosztva az addig egységes Habsburg Birodalmat. 1500-ban született Németalföldön Szép Fülöp és Őrült Johanna fiaként. Csak hat éves volt amikor apját elvesztette, addigra anyja elmebaja nyilvánvaló lett, így neveltetését nagynénja vállata. Több nyelvet megtanult, de a németet nem, ami később sok gondot okozott neki. Magába forduló, mélyen vallásos gyermek volt, felnőttként is ilyen maradt. Amikor az augsburgi vallásbékében el kellett fogadnia a katolikusok és protestánsok egyenjogúságát, megértette, hogy az álmodott egyetemes európai monarchiát nem képes létrehozni. Korában egyedülálló és azóta is ritka gesztus ekkora hatalom birtokában lévő ember részéről, hogy politikájának sikertelenségét elismerve lemondjon. Uralkodása idején érte el a Habsburg Birodalom legnagyobb kiterjedését, ahol a mondás szerint "sohasem nyugszik le a nap". Lemondása után két évvel halt meg.

1849. szeptember 12-én kelt Kossuth Lajos vidini levele, melyben a szabadságharc bukásáért minden felelősséget Görgey Artúrra hárított. "Szegény, szerencsétlen hazánk elesett. Elesett nem ellenségeink ereje, hanem árulás és alávalóság által. Ó, hogy ezt megértem és mégsem szabad meghalnom. Görgeit felemeltem a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának szabadságot szerezzen. És ő a hazának gyáván hóhérjává lőn."  A levél nem beszél arról, hogy ő maga - kilátástalannak ítélve a forradalom helyzetét - elváltoztatott külsővel, idegen névre szóló útlevéllel menekült cserbenhagyott hazájából.

Márk Éva