Évfordulók szeptember 11-én

2015.09.10 20:16


A NAP IDÉZETE:

" A magyarság nem pusztuló és nem halálba menő nép, hanem olyan történelmi szenvedésektől meggyötört nép, amelyik képtelen volt eddig betölteni mindazt, amire igénye volt." ILLYÉS GYULA

Szeptember 11-e TEODÓRA napja. A név görög-német eredetű, jelentése Isten ajándéka. Legismertebb viselője I. Justinianus bizánci császár felesége, a Bizánci Birodalom történetének legbefolyásosabb császárnéja.


1697. szeptember 11-én aratott győzelmet Savoyai Jenő a törökök felett Zentánál. A csata a század legvéresebb csatája címét nyerte el akkoriban. A veszteségekről megoszlanak a források. Nyugati kútfők szerint több mint 20.000 oszmán katona maradt a csatatéren, és a folyóban is 10.000 körüli halottról számolnak be. Az oszmán krónikás szerint a 60.000-es seregnek csak a nyolcadrésze pusztult el, de köztük volt a nagyvezír, az anatóliai beglerbég és 13 további beglerbég.

1741. szeptember 11-én történt meg a magyar nemesség nagylelkű felajánlása Mária Teréziának a pozsonyi országgyűlésen. A királynő panaszkodott az országgyűlésben, hogy mindenki elhagyta, és csak a magyarok lovagiasságában és vitézségében bízhat. A rendek erre életüket és vérüket ajánlották és megadták a kellő katonai segítséget az uralkodónőnek.

1825. szeptember 11-én ült össze az első magyar reform-országgyűlés. Ebben az évben látták Bécsben elérkezettnek az időt, hogy összehívják az országgyűlést. I. Ferenc az adómegajánlás megtárgyalását tűzte ki fő célul, ehelyett a rendek az elmúlt 13 év sérelmeit hozták fel. Törvény született az adózó népesség összeírásáról (1827/7. tc.). A diétán kompromisszum alakult ki az udvar és a rendek között. Az udvar lemondott a rendeleti úton való kormányzásról. Rendi ajánlatból és a nádor pártfogásával hívták életre a Magyar Tudós Társaságot (1827/11. tc.). Megalakításában nagy szerepe volt Széchenyi Istvánnak, aki egy évi jövedelmét ajánlotta fel a célra.

Sásdi Tamás - Topor István