Évfordulók október 6-án

2015.10.05 14:13

  A NAP IDÉZETE: "Nem volt énbennem semmi katonai zseni. Az csak mese, magyar legenda, mint annyi más. Rendet tartottam a katonáim között, ez az egész, és a fickók derekasan viselték magukat néhányszor. A többi lárifári." GÖRGEY ARTÚR

  Október 6. Brúnó napja. A név jeles viselője - bár nem keresztnévként - Giordano BRUNO, olasz dominikánus szerzetes, filozófus, a reneszánsz egyik kiemelkedő alakja. Hazánkban STRAUB F. BRÚNÓ biokémikus, akadémikus volt az utolsó Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke.

  1359. október 6-án ZSIGMOND király kérésére IX. BONIFÁC pápa valószínüleg négy karral megalapította az óbudai egyetemet. Az intézmény kancellárjává Szántai Lukács óbudai prépostot és csanádi püspököt nevezte ki. Az egyetem rövid ideig működött, 1403-ban megszűnt. Hét évvel később XXIII. János pápa négy karral újjáalapította. Az intézmény 1418 táján szűnt meg.

  1437. október 6-án a Budai-Nagy Antal vezette fölkelők és a nemesség képviselői Apátfaluban újabb egyezményt kötöttek. A korábbi kolozsmonostori egyezményhez hasonlóan ez ia szabályozta a jobbágyok és uraik viszonyát, de nem tett említést az évenként tartandó ellenőrző gyűlésről. A végleges rendezést az uralkodóra bízták, akihez mindkét fél követeket küldött.

   1848. október 6-án Bécsben újabb felkelés tört ki. A felkelők a hadügyminisztert, Latour grófot népítélettel felakasztották. A császári udvar a morvaországi Olmützbe menekült.

  Márk Éva