Évfordulók október 6-án

2014.10.05 18:16

1395. október 6-án Zsigmond király kérésére IX. Bonifác pápa valószínűleg négy karral megalapította az
óbudai egyetemet. Az intézmény kancellárjává Szántai Lukács óbudai prépostot és csanádi püspököt nevezte ki. Az egyetem rövid ideig működött: 1403-ban megszűnt. Hét évvel később XXIII. János pápa négy karral újjáalapította. Ez az intézmény 1418 táján szűnt meg.

1437. október 6-án a Budai Nagy Antal vezette fölkelők és a nemesség képviselői Apáti faluban újabb egyezményt kötöttek. A korábbi kolozsmonostori egyezményhez hasonlóan ez is szabályozta a jobbágyok és uraik viszonyát, de nem tett említést az évenként tartandó ellenőrző gyűlésről. A végleges rendezést az uralkodóra bízták, akihez mindkét fél követeket küldött. Az apátiban kötött egyezséget a felek képviselői október
10-én átíratták a kolozsmonostori konventtel.

1848. október 6-án Bécsben újabb felkelés tört ki. A felkelők a hadügyminisztert, Latour grófot népítélettel felakasztották. A császári udvar a morvaországi Olmützbe menekült. Ugyanezen a napon Stevan Šupljikac tábornok átvette a délvidéki szerb fölkelő hadsereg vezényletét.

1926. október 6-án avatták fel a Pogány Móric tervezte Batthyány-örökmécsest.

A Báthory és Hold utca kereszteződésében álló emlékmű avatásán jelen volt az utolsó 48-as honvéd, Lebó István is. A Batthyány-örökmécses történelmünk során számos alkalommal volt utcai demonstrációk színhelye.

Topor István