Évfordulók október 5-én

2014.10.04 16:58

1864. október 5-én meghalt Madách Imre a reformkor irodalmának egyik legnagyobb alakja.


A szabadságharcban való részvételét betegsége akadályozta meg. 1849-ben az orosz csapatok elleni népfelkelésre buzdította Alsósztergova környékének lakosságát. 1852-ben letartóztatták, mert kastélyában bujtatta a szabadságharcos Rákóczy Györgyöt. A börtönben kezdte írni fő művét, Az ember tragédiáját. Egy év múlva szabadult. Nagy műve második változatát 1859 és 1860 között készítette el. A kéziratot elküldte Arany Jánosnak, aki észrevételekkel és beleírással is alakított a dráma szövegén. 1862-ben a Kisfaludy Társaság, 1863-ban az MTA levelező tagjává választották. Szívelégtelenségben hunyt el.

1946. október 5-én a moszkvai Butirka börtön rabkórházában elhunyt gróf Bethlen István.

1921. április 14-én Horthy miniszterelnöké nevezte ki. A 10 éves Bethlen-korszak viszonylagos nyugalmat és fejlődést jelentett Magyarországnak. A II. világháború idején fellépett a Németországhoz való túlságos kötődés, a nyugati hatalmaktól való elszakadás és a zsidótörvények ellen. A Szovjetunió elleni háborút és a hadüzenetet a nyugati szövetségeseknek súlyos hibának tartotta, Horthy politikai irányvonalának megváltoztatására törekedett. 1942-43-ban támogatta a Kállay-kormány különbéke-kísérleteit, 1943 februárjában a németellenes polgári erők összefogására megalakította a Nemzeti Társaskört. 1944 márciusa 19-én, miután a németek megszállták Magyarországot, a Gestapo elfogató parancsot adott ki ellene, bujkálni kényszerült. 1944 decemberétől házi őrizetben tartotta a szovjet főparancsnokság. Miután elutasította a kommunistákkal való együttműködést, 1945. április 28-án a Szovjetunióba vitték. Jelképes hamvait 1994-ben hazaszállították és a Kerepesi temetőben helyezték végső nyugalomra.

1989. október 5-én az emigrációban élő Tendzin Gyacot, a 14. dalai lámát Nobel-békedíjjal tüntették ki. A bizottság ezzel a díjjal ismerte el fáradozását a Tibet szabadságáért folytatott küzdelemben és az erőszak helyett a békés megoldásért tett erőfeszítéseit. Elfogadó beszédében a dalai láma kritizálta Kínát az 1989-es
Tienenmen téri diáktüntetések erőszakos vérbefojtása miatt. Hitet tett amellett, hogy erőfeszítéseik nem voltak hiábavalóak. Beszédének középpontjában az állt, hogy kiemelten fontosnak tartja az erőszakmentességet, valamint reméli, hogy tud majd párbeszédet kezdeményezni Kínával, és sikerül megoldást találni a problémára.

Október 5-e a pedagógusjogok világnapja. 1996-ban az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ezen a napon fogadta el a pedagógusjogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatát. A magyar köztudatban sajnos egyáltalán nincs jelen ez a nap. Pedig a pedagógusjogok világnapja az emlékezés napja is. Ezen a napon emlékezünk azokra a tanárokra is, akik meghatározó szerepet játszottak életünkben.

Topor István