Évfordulók október 27-én

2015.10.26 20:03

A NAP IDÉZETE:

"Csak azzal harcolj, aki érdemes rá. Olyannal ne, aki különböző fortélyokkal csak meg akar hosszabbítani egy
olyan háborút, ami már véget ért." Paulo Coelho

Október 27-e SZABINA és BESE napja. A Szabina latin eredetű női név, jelentése: a szabinok népéhez tartozó.
A Bese török eredetű szó, jelentése: karvaly, kánya. Ebből származtatják a személynevet is.


1553. október 27-én Kálvin parancsára Genfben máglyán megégették Szervét Mihály (eredeti nevén Miguel Serveto) spanyol orvost, jogászt és vallásfilozófust. Az orvostudomány neki köszönheti a kis vérkör felfedezését.
Kálvin szerepe az ítéletben kétségeket vet fel. Ezeket fogalmazta meg Alister McGrath történész, akinek Kálvinról szóló könyvét az Osiris Kiadó adta ki 1996-ban.

1658. október 27-én a török
szultán követei Gyulafehérvárra érkeztek, hogy átadják az országgyűlésnek a II. Rákóczi György erdélyi fejedelem letételéről szóló szultáni parancsot. Erre azért került sor, mert a fejedelem megalázó békét kötött a lengyelekkel ((1658. július 22.), ráadásul a katasztrófáért őt okoló rendek vádjait visszautasította, és arra sem volt hajlandó, hogy eleget tegyen az országgyűlés kérésének, nevezetesen hogy a tatárok fogságába esett foglyokat a saját pénzén váltsa ki.  Köprülü Ahmed pasa ezért Rákóczi leváltását kérte, helyette pedig Rhédey Ferencet ajánlotta. II. Rákóczy György uralkodásáról bővebben itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/ii-rakoczi-gyorgy/

1759. október 27-én született Érsemlyénben Kazinczy Ferenc író, költő, a magyar nyelvújítás és irodalom
élharcosa. "A szentimentalizmus, a művészi szép kultusza, a tolerancia, a polgári eszme, a nemzeti gondolat formálta világképét. Kapcsolatba került a szabadkőművességgel, majd a magyar jakobinus mozgalommal. Vármegyei tisztviselői szolgálat után kapott iskolafelügyelői megbízatást Kassán II. József uralkodása idején. Munkálkodásának eredményeként három év alatt negyvenöttel nőtt kerületében az iskolák száma. Irodalmi tekintélye fordításai és szerkesztői tevékenysége nyomán gyorsan nőtt. Kassán Baróti Szabó Dáviddal és
Batsányi Jánossal megindította az első magyar szépirodalmi folyóiratot, a Magyar Museumot, majd Orpheus című saját folyóiratával jelentkezett." 1806-tól haláláig a Sátoraljaújhelyhez közeli Kisbányácskán szerzett birtokon élt családjával. Az eredeti nevet ő keresztelte át Széphalomra. Innen irányította a magyar szellemi életet. Nagyarányú levelezés töltötte ki a széphalmi negyedszázadot: Kazinczy innen vívta meg pennaháborúit a nyelvújításért, az irodalmi ízlés korszerűsítéséért. Itt keletkeztek Tövisek és virágok címmel híressé lett epigrammái, versei, önéletírásai, úti beszámolói. Itt halt meg 72. életévében kolerajárványban.

Topor István