Évfordulók október 2-án

2015.10.01 19:03

A NAP IDÉZETE: "Én a miniszterelnök úr előtt, aki atyja és patrónusa a mai rendszernek, nem tudom jó lelkiismerettel meghajtani elismerésem lobogóját, mert ez a rendszer a magyar közélet elsekélyesedése és eljellemtelenedése, a nemzeti egység szent gondolatának pártpolitikai gondolattá,korteseszközzé való lealacsonyítása." GRÍGER MIKLÓS apátplébános, 1936.

  Évfordulók október 2-án.

Október 2. PETRA napja. Gyakori női név, a latin Petrus női párja.

  1453. október 2-án HUNYADI JÁNOS főkapitány Prágában hat évre szóló szövetséget kötött Podjebrád György cseh kormányzóval, valamint a cseh, morva és osztrák rendek képviselőivel. Szövetségük főleg a Cillei grófok ellen irányult.

  1604. október 2-án tört ki a Habsburg-ellenes felkelés, melyet az a BOCSKAI vezetett, aki kelet-magyarországi nagybirtokosként korábban Erdélyt is osztrák befolyás felé próbálta terelgetni. korok.webnode.hu/products/bocskai-istvan/

  1761. október 2-án halt meg Rodostóban MIKES KELEMEN. Fiatalemberként hagyta el Erdélyt, vállalva a száműzetést Rákóczival, akinek 17 éves korától apródja volt. 1690-ben született ZÁGONBAN egy székely nemes fiaként, akit a Habsburgok kivégeztek a Thököly-felkelésben való részvételéért. Irodalmi munkássága jelentős, közismert Törökországi Levelek c. műve, különösen sokat írt, amikor a bújdosók elhaltak mellőle. 1741-ben amnesztiáért folyamodott, de hiába telt el három évtized, MÁRIA TERÉZIA elutasította a kérést mondván: " Nec nominetur in nobis" (Ne is említsék előttünk!) Mikes haláláig szenvedett a honvágytól: "Egyedül hallgatom tenger mormolását,/ Tenger habja felett futó szél zúgását -  Egyedül, egyedül / A bujdosók közül..."

  Márk Éva