Évfordulók október 2-án

2014.10.01 14:59

1453. október 2-án Hunyadi János főkapitány Prágában hat évre szóló szövetséget kötött Podjebrád György cseh kormányzóval, valamint a cseh-morva, és osztrák rendek más képviselőivel. Szövetségük főleg a Cillei grófok ellen irányult.

1604. október 2-án tört ki az a Habsburg-ellenes felkelés, amelyet Bocskai István vezetett (róla bővebben itt:korok.webnode.hu/products/bocskai-istvan/ ), aki kelet-magyarországi nagybirtokosként korábban Erdélyt is osztrák befolyás felé próbálta terelgetni.

1761. október 2-án Rodostóban meghalt Mikes Kelemen. Fiatalemberként hagyta el Erdélyt, vállalva a száműzetést Rákóczival, akinek 17 éves korától apródja volt. 1690-ben született Zágonban egy székely nemes fiaként, akit a Habsburgok kivégeztek a Thököly felkelésben való részvételéért. Irodalmi munkássága jelentős, közismert a "Törökországi levelek" c. műve; különösen sokat írt, amikor a bújdosók elhaltak mellőle. 1741-ben amnesztiáért folyamodott, de hiába telt el három évtized, Mária Terézia elutasította a kérést, mondván, Rodostóból nincs visszaút. Írásban így: "nec nominetur in nobis", azaz: "ne is említsék előttünk!" Mikes haláláig szenvedett a honvágytól.

1869. október 2-án született Mohandász Karamcsand Gandhi, aki tisztelőitől a Mahátma ( szanszkrit szó, azt jelenti "nagy lélek") nevet kapta. A név és viselője az erőszakmentesség, a békés ellenállás jelképe lett, egész életében az emberek közötti megértésért dolgozott, agitált, de nem tudta elérni a hinduk és muzulmánok megbékélését. Próbálta rávenni a hindukat, hogy tegyenek engedményeket a muzulmán kisebbség felé de sikertelenül, s egy szélsőséges nacionalista 1948-ban agyonlőtte.

Márk Éva