Évfordulók október 18-án

2015.10.17 16:03

A NAP IDÉZETE:

"Ha számolnom kell majd életemmel, védőm és vádolóm, azok felől kérdezz, akiknek ügyében hasztalanul kiáltok századok homokkal betömött füléhez!" RÁKOS SÁNDOR

Október 18-a Lukács napja. Eredetének egyik magyarázata, hogy a latin Lucas névből származik, aminek a jelentése: lucaniai férfi. Jacobus de Voragine középkori munkája az Arany legenda (Legenda Aurea) azonban így adja meg a jelentését: "az, aki maga föláll" vagy "fölemelkedik", de a világosság (lux) szóból való eredetét is elfogadottnak tartja. A név leghíresebb viselője Szent Lukács evangélista. A hagyomány szerint Pál apostolt kísérte missziós útjain, mestere halálát követően pedig Egyiptomban és Görögországban prédikált. Evangéliumán kívül őt tartják az Apostolok Cselekedetei című újszövetségi könyv szerzőjének is. Polgári foglalkozására nézve orvos volt. Pál emlegeti így: "Lukács, ama szeretett orvos" (Kol 4,14). Így lett az orvosok, kórházak, fürdők jeles szentje.

Ma van a szegénység elleni küzdelem világnapja.
Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében nyilvánította ezzé ezt a napot. A közgyűlés felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy szenteljék ezt a napot a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos konkrét tevékenységek bemutatásának. Az ENSZ közgyűlése a kormányközi és civil szervezetek figyelmét arra
irányította, hogy nyújtsanak segítséget a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységek megszervezéséhez a nemzeti kormányoknak. Az Origón 2013. október 17-én megjelent hír szerint hazánkban 34 - 38 ezer ember él rabszolgaként.  Ezzel a 162 ország helyzetét mérő listán Magyarország az 54!!! A népességhez mért arányukat tekintve megelőzzük Banlgadest, Szaúd-Arábiát és Líbiát is, és körülbelül azonos szinten állunk, mint a környező országok. Gyanítható, hogy az elmúlt évek folyamatait figyelembe véve azóta jelentősen emelkedett.A listát készítő ausztrál Walk Free Foundation ide sorolta az adósságuk fejében dolgozókat, a kényszerházasságban élőket és az emberkereskedelem által érintett embereket.

Az elesettekre, a megnyomorítottakra, a kisemmizettekre emlékezünk Rákos Sándor Szegények vonulása című versének részletével:

Szegénység! Remegő,
meztelen életérzés, térben és időben

sohasem
változó!

Világvallás,
melyet százmilliók követnek! Harc, melyben

elhull
a bátor hadakozó!1504. október 18-án országgyűlés kezdődött Budán. A Dózsa-féle parasztháború leveréséért Szapolyai János erdélyi vajdának telkenként 20 ezer dénár jutalmat szavazott meg az országgyűlés. Döntöttek arról is, hogy a parasztok mennyi kártérítést kötelesek fizetni, valamint, hogy a városlakók és az uraikhoz hű parasztok kivételével a többi jobbágy szabad költözési jogát megvonják. Rendelkezett a felkelés vezetőinek, valamint a felkelés alatt főbenjáró bűnöket elkövetőknek a megbüntetéséről.

Ezen a napon nyújtotta be Werbőczy István ítélőmester az országgyűlésnek a király megbízásából készített szokásjogi gyűjteményét, a Hármaskönyvet. Habár mind az országgyűlés, mind a király elfogadta Werbőczy előterjesztését, kihirdetés híján sohasem emelkedett törvényerőre.

1663. október 18-án született Párizsban Savoyai Jenő császári hadvezér, a kora újkor egyik legtehetségesebb európai stratégája. A legendás hadvezér Franciaországban nevelkedett, noha felmenői mindkét ágon olaszok voltak. 1683-ban állt be I. Lipót seregébe. Szinte egész életét a Habsburgok szolgálatára szentelte. Még 70. évét betöltve is hadba szállt a régi ellenfél, a török ellen. 1698. október 18-án születése napján császári főparancsnokként ő kötött fegyverszünetet a szultán megbízottjával.

1977. október 18-án lett öngyilkos Bernd Andreas Baader a szélsőbaloldali Vörös Hadsereg Frakció vezetője és két társa a stuttgarti Stammheim börtönben. Baader a Vörös Hadsereg Frakció (Rote-Armee-Fraktion, röviden RAF) nevű szélsőbaloldali terrorszervezet első generációjának vezetőjeként. öt pokolgépes merényletet követett el, amelyek négy halálos áldozatot szedtek. 1972-ben sikerült őt elfogni. Ám öt évvel később, október 18-án holtan találták őket cellájukban. A RAF szerint a német kormény tette el láb alól őket, de kiderült, hogy Baader ügyvédje csempészte be a börtönbe a Magyarországon gyártott FÉG-pisztolyokat, amivel az öngyilkosságot elkövették.

1982. október 18-án hunyt el Radics Béla rockzenész, gitáros, énekes, a magyar rockzene legendás és nagy hatású alakja. Zenei pályáját az Atlantis együttesben kezdte, majd játszott a Sakk-Matt, az Alligátor, az Aréna, a Nevada és a Tűzkerék együttesekben, de legnagyobb sikereit a Taurus tagjaként érte el.

Topor István