Évfordulók október 17-én

2014.10.16 15:10

1526- október 17-én Szapolyai János (eredeti szláv családi nevén Zápolya) erdélyi vajda és a Tokajban összegyűlt rendek királyválasztó országgyűlést hirdettek. Három héttel később Székesfehérvárott a vajdát királlyá választották és másnap I. János néven meg is koronázták. Alig egy hónap múlva Pozsonyban 13 magyarországi főnemes és főpap szintén királyt választott Habsburg Ferdinánd személyében.

1540. október 17-én Isztambulból követek jelentik a nyáron elhunyt I. János híveinek, hogy Szulejmán szultán elismerte királynak a csecsemő II. Jánost (János Zsigmond későbbi erdélyi fejedelmet). A hónap elején I. Ferdinánd követe Laszky Jeromos, megpróbálta elérni, hogy évenkénti adófizetés fejében Ferdinándé legyen egész Magyarország. I. Szulejmán azonban fogságba vetette I. János árulóját, a lengyel diplomata főnemest.

1552. október 17-én vonult el a Kara Ahmed főparancsnoksága alatt álló török sereg Eger alól. Az öthetes ostromban 2100 magyar állt szemben a 30-40 ezer főnyi ostromlóval (a számadatok változóak és ellentmondásosak, Tinódi szerint a törökök 150 ezren is lehettek), 140 török ágyú 24 magyar ellen.

Eger nagynevű hőseinek nehéz vég jutott. A győzelem után - mivel sem a királytól, sem a töröktől megmentett felvidéki megyéktől nem kapott segítséget a vár felújítására, Dobó István lemondott. Helyettesítését az új kapitány kinevezéséig Mekcsey István vállalta. Dobót ellenfelei hamis eskűvel erősített rágalmai miatt többször bebörtönözték. Harmadik fogsága nagyon megviselte a már korosodó hőst. Szabadon engedték ugyan, de pár hét múlva meghalt. Mekcsey az új kapitány érkeztével hazafelé indult. Útközben egy faluban szénát és egyéb útravalót próbált elvenni a falubeliektől, de azok fejszével agyonverték. Bornemissza Gergely az új várkapitány egy összetűzésben török fogságba esett, a Héttoronyban raboskodott 1555-ben bekövetkezett kivégzéséig. Az Egert sikertelenül ostromló Ahmed pasa akasztatta fel, akit aztán a szultán végeztetett ki.

Márk Éva