Évfordulók október 16-án

2015.10.15 15:37

  A NAP IDÉZETE: "Ha az ember tisztába akar jönni a múlttal, akkor nem állhat hozzá gyűlölködve." REBECCA SKLOOT amerikai oknyomozó, tudományos újságíró.

  1448. október 16-18 között zajló csatában szenvedett vereséget Rigómezőnél a magyar sereg, melyet a török ellen HUNYADI JÁNOS kormányzó vezetett. A szerb despota (fejedelem) - akit jobban nyugtalanított a magyarok befolyása mint a töröké - árulása a nagy törökverő kudarcához vezetett. BRANKOVICS GYÖRGY elfogta a menekülő Hunyadit, és nem sok hiányzott, hogy ki ne szolgáltassa a szultánnak. Brankovics nem mérte föl, hogy cselekedetével megpecsételte a balkáni keresztény államok sorsát.

  1710. október 16-án született gróf HADIK ANDRÁS. Szerzetesnek készült, majd váratlanul huszárnak állt. A seregben bőven szerzett érdemeket, 37 évesen már tábornok volt. Számos huszárcsíny tette ismertté nevét Európa-szerte; legismertebb vakmerő kalandja BERLIN ellen, amikor 3500 katonájával behatolt a városba, ahol nyolc óra alatt 235ezer tallér hadisarcot szedtek össze neki. 24 pár női kesztyűt is követelt királynője (Mária Terézia) számára, ezt is megkapta. A berliniek tréfája utólag csattant, amikor kiderült, hogy az összes kesztyűt bal kézre varrták. A moldvai határőrvidék katonaszökevényeinek II. Józsefnél kegyelmet eszközölt ki, így jöttek létre a BUKOVINAI SZÉKELY helységek: Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegíts és Fogadjisten.

  1895. október 16-án hagyta jóvá Ferenc József császár a Wekerle Sándor miniszterelnöksége alatt létrejött 1895:XLII törvénycikkelyt, mely az izraelita vallásról szóló törvény volt. Ettől kezdve a zsidóság törvény szerint is a magyar nemzeten belüli egyik vallási felekezet lett.

  Márk Éva