Évfordulók október 13-án

2015.10.12 12:57

  A NAP IDÉZETE:  "Vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagjai... és legyetek hű magyarok tettel, nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással!"  SZÉCHENYI ISTVÁN

  Október 13. KÁLMÁN napja. A török eredetű név jelentése: maradék. Egyik jeles viselője Árpád-házi KÁLMÁN herceg. II. Endre és Meráni Gertrudis másodszülött fia, egyike a gyér számú fiatalabb királyfinak, aki sosem tört fivére (az ő esetében IV. Béla) hatalmára, mindig hű volt hozzá. Részt vett a muhi csatában, s bár a végsőkig kitartott, ott szerzett sebesüléseibe 33 évesen belehalt.

    54. október 13-án halt meg CLAUDIUS római császár felesége, Agrippina mérgesgombájától. Az asszony Claudius fia, Britannicus helyett saját szülöttjét, Nérót kívánta császári utódul, amit el is ért férjénél. Történetük ROBERT GRAVES: Én, Claudius és Claudius, az isten c. kiváló regényeiből megismerhető.

  1435. október 13-án halt meg a stájer eredetű főúri családból származó CZILLEI HERMANN horvát-szlavón bán, Luxemburgi ZSIGMOND magyar király apósa és tanácsadója, Kotromanity Katalin bosnyák királyi hercegnő fia, a Boszniai Királyság trónörököse, Czillei Borbála magyar királyné apja, korának egyik legbefolyásosabb magyarországi politikusa.

  1479. október 13-án BÁTHORI ISTVÁN országbíró és KINIZSI PÁL temesi ispán hadai a kenyérmezei csatában megsemmisítették az Erdélybe betört török sereget. Korabeli feljegyzések szerint a törökök 30 ezer, a magyarok 8 ezer katonát veszítettek.

  1676. október 13-án született II. APAFI MIHÁLY, az utolsó tényleges erdélyi fejedelem és Bornemissza Anna egyetlen, életben maradt fia. Nem volt könnyű élete és mindössze 36 évet élt. Nehézségeiről, a Habsburgok áskálódó hatalomvágyából eredő szenvedéseiről itt olvashatnak:korok.webnode.hu/products/v-/

  Márk Éva