Évfordulók október 12-én

2014.10.11 19:30

1537. október 12-én született VI. Edward, VIII. Henrik és Jane Seymour fia, a két későbbi királynő, Mária és Erzsébet öccse. Szifiliszes apa beteges gyermekeként jött világra, mindössze 15 évet élt. Róla mintázta a trónörökös herceget Mark Twain: Koldus és királyfi c. remekművében, aki szerepet cseréltTom Canty-vel, a szegény tolvajjal, mert úgy hasonlítottak egymásra, mintha ikertestvérek lettek volna.

1898. október 12-én született Révai (Léderer) József író, a Rákosi-rezsim kultúrpolitikusa és meghatározó ideológusa. Bécsben és Berlinben járt egyetemre, de nem szerzett diplomát. Fiatal korától elkötelezett kommunista volt, kiszolgálta, majd 1956-ban megtagadta a szélsőséges diktatúrát. A forradalom idején a SZU-ba menekült, ahonnan hazatérve '57 áprilisától a legkönyörtelenebb megtorlást követelte. 1959-ben bekövetkezett haláláig reménykedett Rákosi és Gerő visszatérésében.

Aranygyűrű c. regénye az ókori Rómában játszódik: a dúsgazdag kormányzó olyan emberhez akarja feleségül adni gyermekkorból alig kinőtt lányát, akit Polla nem szeret. A kislány okosan és kitartóan küzd a boldogságért, amit végül el is ér.

1995. október 12-én halt meg Asztalos János plébános, a hirhedtté vált "pócspetri ügy" életben maradt áldozata. A Rákosi-rezsim vallásüldözése idején a plébános egyike volt az iskolák államosítása ellen tiltakozóknak. 1948 nyarán egy tiltakozó nagygyűlés során meghalt egy rendőr, ami kapóra jött a hatalomnak. A statáriális bíróság a jegyzőt és a plébánost halálra ítélte. A jegyzőt, Királyfalvi Miklóst kivégezték, sokakat megkínoztak (közülük hárman belehaltak), a megtorlás azonban nem félemlítette meg a pócspetrieket - a koncepciós pert követő évtizedben nyolc fiatal jelentkezett kispapnak a faluból. A halálra ítélt plébános ítéletetét Tildy Zoltán az utolsó pillanatban életfogytiglani börtönre változtatta.

Márk Éva