Évfordulók október 11-én

2014.10.10 19:01

1621. október 11-én a morvaországi Nikolsburgban megkezdődtek a tárgyalások II. Ferdinánd és Bethlen
Gábor Magyarország választott királyának megbízottai között. Bethlent Thurzó Imre képviselte, II. Ferdinándot pedig Pázmány Péter. 19-én Thurzó gróf váratlanul meghalt. Helyére Bethlen Thurzó Szaniszló grófot delegálta. Az év végéig elhúzódó tárgyalások a december 31-én megkötött nikolsburgi békével zárultak.


1648. október 11-én Gyulafehérvárott meghalt I. Rákóczi György erdélyi fejedelem. Még aznap, idősebbik fia, az 1642-ben megválasztott II. Rákóczi György lépet Erdély trónjára. Életéről és uralkodói pályájáról ajánlom
olvasóink figyelmébe Márk Éva róla szóló tanulmányát, amely az alábbi linken
található meg: korok.webnode.hu/products/i-rakoczi-gyorgy/

1856. október 11-én Isztambulban elhunyt Guyon Richárd az 1848-49-es szabadságharc tábornoka, Branyiszkó legendás hőse. Eredeti nevén: Gróf Guyon-Debaufre Richárd


Angliában született 1813. március 31-én. A szabadságharc leverését követően emigrációba vonult. Törökországba ment, ahol áttért a muzulmán hitre, és Kursid pasa néven a török hadsereg tisztje lett. A krími háború kitörése után az ázsiai hadszíntérre küldték. 1855-ben Kmety György honvédtábornokkal együtt - aki szintén felvette a muszlim hitet és Iszmail pasa néven szegődött török szolgálatba - védte az oroszok ellen a karszi elődöt. A török kormány végül visszahívta, halálát feltehetően mérgezés okozta. Sírja a Haydarpasa temetőben van, a sírfelirat magyar szövege így szól: Itt nyugszik Guyon Richard gróf török fő-tábornok, Frankhon ivadéka, Angolhon szülöttje, Magyarhon vitéze.

1931. október 11-én Németországban a jobboldali ellenzék összefogásával új erő lépett színre Harzburgi Front néven. A Bad Harzburgban összeálló erő a Stahlhelm (Rohamsisak) nevű nacionalista szervezet, a Hugenberg vezette Német Nemzeti Néppárt, a Hazafias Szervezetek Szövetsége és a Nemzetiszocialista Német
Munkáspárt koalíciója révén jött létre. Céljuk az volt, hogy a demokratikus viszonyokat felszámolják Németországban. A köztársasági elnökhöz, Hindenburghoz intézett követelésükben a korábban törvényesen megválasztott kormány menesztését követelték. A szemmel láthatóan megerősödött szélsőjobboldali tömörüléssel szemben december 23-án baloldali pártok és szervezetek létrehozták a Vasfrontot, hogy a köztársaságot megvédjék.

Topor István