Évfordulók november 7-én

2015.11.06 13:44

  A NAP IDÉZETE:  "A kormányzatok, amennyiben tartósnak bizonyulnak, hajlamot mutatnak az arisztokratizálódásra. A történelem egyetlen kormányzatának sem sikerült ezt a tendenciát megkerülnie. És ahogy az arisztokrácia fejlődik, a kormányzat mindinkább kizárólag az uralkodó osztály érdekeit igyekszik érvényesíteni - legyen ez az osztály örökletes nemesség, üzletbirodalmak oligarchiája vagy vaskalapossággal körülsáncolt bürokrácia."   FRANK HERBERT amerikai író

  November 6. REZSŐ napja. Ez a magyar férfinév a nyelvújítás idején alakult és hamar divatossá vált.

  1701. november 7-én szökött meg bécsújhelyi börtönéből RÁKÓCZI FERENC, felesége SAROLTA AMÁLIA hessen - rheinfelsi hercegnő segítségével. A szökés előkészítésében közvetve részt vett I. LIPÓT jezsuita gyóntatója és több udvari személy is, akik európai diplomáciai bonyodalmaktól féltek, ha a császár kivégeztetné a birodalmi herceget. A szöktetésben közvetlen részt vállalt GOTTFRIED LEHMANN kapitány, a Rákóczit őrző dragonyos szakasz parancsnoka, akit a császári haditörvényszék halálra ítélt és december 24-én kivégeztetett.

  1810. november 7-én született nemzeti himnuszunk és nemzeti operánk zeneszerzője ERKEL FERENC. Nincs magyar, aki ne ismerné a nevét.

  1895. november 7-én indult Új-Guineába BÍRÓ LAJOS zoológus, etnográfus. Keresetét gyűjtőutakra költötte, feldolgozta az Északkeleti-Kárpátok, a Magas- Tátra és több más tájegység faunáját. A Magyar Birodalom Állatvilága c. gyűjteményes munkája a millenium alkalmával jelent meg. Az Új-Guineában elhunyt FENICHEL SÁMUEL emlékünnepén határozta el, hogy folytatja a fiatal tudós munkáját. Eladta féltve őrzött rovargyűjteményét, s a kapott pénzből utazott el. Hat éven át tanulmányozta az akkor német kézen lévő partvidék benszülötteinek szokásait, a sziget flóráját és faunáját. Hatalmas anyagot gyűjtött össze a Nemzeti Múzeum részére. 1902-ben tért haza, tiszteletére nagy ünneplő tömeg gyűlt össze.

  Márk Éva