Évfordulók november 7-én

2014.11.06 14:08

1007. november 7-től vett részt Asztrik (latinul Anastasius, Szászföldön Otrik, cseheknél Radla) kalocsai, majd esztergomi érsek a II. Henrik német-római császár által meghirdetett Frankfurti zsinaton, I. István magyar király megbízásából.

1701. november 7-én szökött meg Rákóczi Ferenc felesége, Sarolta Amália hessen- rheinfelsi hercegnő segítségével a bécsújhelyi börtönből. A bebörtönzés oka, hogy 1700-ban I. Lipót császár a magyarokra nézve súlyos intézkadései miatt előbb a jobbágyok, majd a szegényebb nemesek is lázadozni kezdtek, melyek véres megtorlásba torkolltak. A leggazdagabb magyar főúrat sokan keresték panasszal, mire az elégedetlenek élére állt. A börtönből való szökés előkészítésében közvetve részt vett I. Lipót jezsuita gyóntatója és több udvari személy is, akik európai diplomáciai bonyodalmaktól tartottak, ha Lipót kivégeztetné a nemzetközi kapcsolatokkal bíró magyar főrendet. A szökésben közvetlenül részes Gottfried Lehmann kapitányt, a Rákóczit őrző dragonyos szakasz parancsnokát a császári haditörvényszék halálra ítélte és karácsony estéjén kivégezték.

1810. november 7-én született nemzeti himnuszunk és nemzeti operánk zeneszerzője, Erkel Ferenc. A Nemzeti Színház karnagya, majd az Operaház főzeneigazgatója volt. Első operája a Bátori Mária volt, az utolsó az István király, de sakk nagymesterként is ismerték a nevét. Az 1860-as évektől gyakran támadta a császárhű és a honi sajtó, még akkor sem kímélték amikor hétéves kisfiát gyászolta. A mindinkább elfajuló támadások késztették nyilatkozattételre a Nemzeti Színház zenekarát, melyben leszögezték, hogy Erkelnél jobb, tökéletesebb karnagyot nem kívánnak. 1893. június 15-én bejelentett halálhíre megrázta az egész országot. A korábban gyalázkodó újságok szuperlatívuszokban írtak róla, nekrológok sora emlékeztetett rá, hogy ki volt ő, és mi mindent köszönhet neki "hálátlan nemzete".

Márk Éva