Évfordulók november 6-án

2015.11.05 12:16

  A NAP IDÉZETE:  " Hány gaztettet avattak egyetlen szóval erénnyé azzal, hogy nemzetinek nevezték!" HENRI BARBUSSE (1871-1935) francia író, költő, újságíró.

  November 6. LÉNÁRD napja. A germán eredetű név jelentése: erős, mint az oroszlán. Szent Leonard, a VI. sz.-ban élt frank remete a fogságban lévők, a betegek és az állatok védőszentje. E nevet viseli a csodálatos basszusával méltán világhírt elnyert LEONARD COHEN kanadai költő, regényíró, énekes, dalszövegíró.

  1725. november 6-án halt meg Rodostóban BERCSÉNYI MIKLÓS, a Rákóczi-szabadságharc kuruc főgenerálisa. Huszonegy évesen vágsellyei kapitányként  részt vett Buda 1686-os ostromában, majd szegedi főkapitány lett, ezután UNG vármegye főispánja. A Habsburg uralom miatti növekvő elégedetlenség idején kerültek közel egymáshoz RÁKÓCZI FERENCCEL, akitől fontos diplomáciai megbízásokat kapott. Gyakran keveredett katonapolitikai és diplomáciai vitákba a fejedelemmel, de mindvégig kitartott esküje mellett. A bukás után Rákóczival ment. Hamvai 1906 óta a kassai dómban nyugszanak.

  1730. november 6-án a 18 éves FRIGYES porosz trónörökösnek apja parancsára végig kellett néznie barátja (és szerelme) kivégzését. A később rendkívül tehetséges katonává érett fiú sokat szenvedett nehéz természetű, kegyetlen apjától, aki tettleg is bántalmazta fiát, nemegyszer idegenek jelenlétében. A későbbi II. FRIGYES - Mária Terézia legveszélyesebb ellenfele - a felvilágosult abszolutizmus kiemelkedő képviselője volt, kiváló stratéga, nagyszerű  hadvezér, győztes csatáit gyakran túlerővel vívta. Ez a 159 cm-re nőtt ember alapozta meg a porosz ( és nagynémet) hatalmat. A náci Németország propagandafilmjeinek kedvelt figurája volt, de őt tartotta példaképének a kommunista Kelet-Németország (NDK) is.

  1893. november 6-án halt meg PJOTR ILJICS CSAJKOVSZKIJ kolerafertőzésben. A zseniális zeneszerző a népzene hagyományait egyesítette a nyugat-európai zenével.

  Márk Éva