Évfordulók november 6-án

2014.11.05 17:41

1726. november 6-án halt meg Rodostóban Bercsényi Miklós, a szabadságharc kuruc főgenerálisa. Huszonegy évesen vágsellyei kapitányként részt vett Buda ostromában (1686), ezután szegedi főkapitány lett, majd Ung vármegye főispánja. A Habsburg uralom miatti növekvő elégedetlenség idején kerültek közel egymáshoz Rákóczi Ferenccel, akitől fontos diplomáciai megbízásokat kapott. Gyakran keveredett katonapolitikai és diplomáciai vitákba a fejedelemmel, de mindvégig kitartott esküje mellett. A bukás után ő is Rákóczival tartott. Hamvai 1906 óta a kassai dómban nyugszanak.

1730. november 6-án kellett végignéznie apja parancsára a tizennyolc éves Frigyes porosz trónörökösnek barátja (és szerelme), Hans Hermann von Katte   kivégzését. A később rendkívül tehetséges katonává érett fiú sokat szenvedett nehéz természetű, kegyetlen apjától. I. Frigyes Vilmos tettleg is bántalmazta fiát, nemegyszer idegenek jelenlétében, amiért Frigyes fellázadt, Angliába akart szökni, de barátjához írott bizalmas levelét elfogták. II. Frigyes - később Mária Terézia legveszélyesebb ellenfele - a felvilágosult abszolutizmus kiemelkedő képviselője volt, kiváló stratéga, nagyszerű hadvezér, győztes csatáit gyakran túlerővel szemben vívta. Ez a 159 cm-re nőtt ember alapozta meg a porosz (és a nagynémet) hatalmat. A náci Németország propagandafilmjeinek kedvelt figurája volt, de őt tartotta példaképének a kommunista Kelet-Németország is.

1944. november 6-án kezdték a "halálmenetek" indítását nyugat felé. Ez az ún. "kölcsönzsidók" elindításának napja, amikor kb. 50-70 ezer főnyi "mindkét nembeli" zsidó embert indítottak Hegyeshalom irányába. Ezen a télen legalább 75 000 magyar zsidó dolgozott rabszolgaként a németeknek.

Márk Éva