Évfordulók november 22-én

2015.11.21 16:39

   A NAP IDÉZETE:  "Az én szememben minden palota a hivalkodás oktalan, ízléstelen, szörnyű megtestesülése.Ha felidézem magamban Versailles-t, a Kremlt, Potsdamot, a Buckingham Palace-t és a többi hasonló mauzóleumot, történelmi érdekességük ellenére is az az érzésem, hogy pusztán az emberi nagyképűség emlékművei." CHARLIE CHAPLIN

  November 22. CECÍLIA napja. A latin eredetű név a Caecilius nemzetséghez tartozó nőt jelölte, az alapszó jelentése: vak; régi magyar alakváltozata a CICELLE volt. E néven örökítette meg Rozgonyinét, a temesi bán feleségét balladájában Arany János. A hős asszony nemcsak részt vett Galambóc ostromában, de Murád szultán támadása után ki is menekítette a veszedelemből férjét és Zsigmond királyt.

   602. november 22-én kezdte meg véres terrorral járó uralkodását PHÓKASZ trónbitorló bizánci császár, miután a perzsa háborúkban kitűnt kiváló katonai és állami vezetőt, II.Tiberius társcsászárát MAURIKIOSZT, a sikertelen balkáni hadjárat miatt elégedetlenkedő katonák élére állva , egész családjával, annak nőtagjaival együtt kiírtotta. Nyolc éven át tartott pusztító hatalma, addigra birodalma minden népe ellene fordult. Szövetségese csak a pápai udvar - Nagy Szent Gergely és III. Bonifác - volt, akiket elismert a részegyház fejének. A szövetség ma is álló emléke a Forum Romanumon látható emlékmű, mely Phókasz dicsőségét hirdeti.

  1895. november 22-én írta alá FERENC JÓZSEF a XLIII. törvénycikket, melyne 1.§-a kimondja: Mindenki szabadon vallhat és követhet bármely hitet és vallást, és azt az ország törvényeinek, valamint a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között, külsőképen is kifejezheti és gyakorolhatja. Senkit sem szabad törvényekbe vagy közerkölcsiségbe nem ütköző vallási szertartás gyakorlásában akadályozni, avagy hitével nem egyező vallási cselekmény teljesítésére kényszeríteni.

  1941. november 22-én kiáltották ki a független Libanoni Köztársaságot. Az ország fekvése miatt mindig célpontja volt a hódítóknak, elfoglalta több ókori katonai hatalom, majd 626-tól az arabok, 1516-tól a törökök. Része volt Nagy Sándor birodalmának, itt vonultak át a keresztesek Jeruzsálem felé. Ritkán és csak rövid ideig élhetett békében Libanon népe.

  Márk Éva