Évfordulók november 15-én

2014.11.14 10:23

1272. november 15-én kora egyik leghatalmasabb bárója, Héder nemzetségbeli Kőszegi Henrik, akit kortársai "Nagy" melléknévvel illettek, egy Nyulak-szigeti mulatság során zajló vita hevében meggyilkolta Béla macsói herceget, Árpád-házi Anna hercegnő és Rosztiszláv halicsi herceg fiát, IV. Béla unokáját.

1280. november 15-én halt meg Nagy Szent Albert (Albertus Magnus) domonkos szerzetes, a tudósok védőszentje. A skolasztika legnevesebb tudósa volt, gyűjtötte az antik, a zsidó és az arab kultúra emlékeit. A teológia elsőbbségét elismerve az ész erejét hirdette, kiállt a természettudományos gondolkodás mellett. Tanítványa volt többek közt Aquinói Szt. Tamás és Assisi Szt. Ferenc, tanított a kor legnagyobb egyetemein; bár püspök volt, lemondott címéről, hogy taníthasson. Több, mint 800 kézírásos művéből negyvenet pár éve kiadtak. 1931-ben avatták szentté.

1670. november 15-én halt meg Comenius (Jan Amos Komensky), az első modernnek tekinthető pedagógus. Apai ősei Szeges névre hallgattak, Komenskyre a Morvaországban meghonosodott nagyapja válltoztatta. Minden más őse cseh ill. morva származású, ezt azért fontos megemlíteni, mert némelyek őt magát is magyarnak tartják és Szeges Jánosnak nevezik. A társadalmi problémák kérdését neveléssel, oktatással akarta megoldani. Tanított Lengyelországban, Angliában, Svédországban, s mindenütt szerepet vállalt az oktatásügy reformjában. 1650-ben érkezett Magyarországra Lorántffy Zsuzsanna ( korok.webnode.hu/products/lorantffy-zsuzsanna1/) meghívására, hogy oktasson a sárospataki református kollégiumban. Itt írta meg két híres művét "Az iskola, mint játékszín" és " A látható világ képekben" címmel. Az utóbbit több nyelvre lefordították, és még 1842-ben is kiadták. Utolsó éveiben Amszterdamban élt, ahol tudományos munkásságához minden anyagi eszközt biztosítottak.

1891. november 15-én született Erwin Rommel a "sivatagi róka", Hitler kedvenc tábornoka, aki Afrika hódoltatása során Egyiptomig jutott páncélosaival. Vakmerő katona volt hatalmas önbizalommal, erre nevelte katonáit is. 1942 őszén betegszabadságra hazautazott, ezalatt a szövetséges seregek Montgomery tábornok vezetésével fényes győzelmet arattak a németek felett. Rommel hiába ment vissza, már nem tudott fordítani a helyzeten. A negatív változások (Afrika, Sztálingrád, normandiai partraszállás) egyértelművé tették számára, hogy a háborút elvesztették és csatlakozott a Hitler-ellenes összeesküvéshez. A sikertelen puccskisérlet után elítélni nem merték a rendkívül népszerű tábornokot, ezért lehetőséget adtak neki az öngyilkosságra. A nácik álságos módon dísztemetésen vettek végső búcsút tőle.

Márk Éva