Évfordulók november 12-én

2015.11.11 18:43

A NAP IDÉZETE:

"Aki folyvást "valahova följebb" törekszik, annak számolnia kell azzal, hogy egy napon elszédül."


MILAN KUNDERA

November 12-e JÓNÁS napja. A héber eredetű férfinév jelentése: galamb. A név legismertebb viselője a bibliai Jónás próféta. Alakját a 20. században Babits Mihály is megörökítette a Jónás könyve és a Jónás imája című
műveiben.

1790. november 12-én az előző napon megnyílt pozsonyi országgyűlésen nádorrá választották Sándor Lipót főherceget, II. Lipót negyedik gyermekét.

1836. november 12-én Toldy Ferenc javaslatára Kisfaludy Károly emlékművének felállításából maradt összeget irodalomelméleti és szépirodalmi pályamunkák jutalmazására fogja fordítani. Ezzel párhuzamosan felveszi a Kisfaludy Társaság nevet. A Társaság minden évben Kisfaludy Károly születésnapján tartotta közgyűlését; ilyenkor kiosztották a jutalmakat és a koszorúzott pályaműveket olvasták fel. Igazgatóvá Fáy Andrást választották. A társaság hihetetlen feladatot vállalt a magyar irodalom fejlesztésében. Pályázataikkal mind ezt a célt kívánták elérni. Nekik köszönhető Arany János költészetének felfedezése, de ösztönöztek a népköltészeti anyag gyűjtését, ennek eredményeként látott napvilágot a Magyar Népköltési Gyűjtemény 14 kötete.

1917. november 12-én kezdetét vette a december 2-ig tartó I. piavei csata. November 12-én a 11. osztrák-magyar hadsereg bevonult az olaszok által feladottbAsiagóba. Ezzel ismét megkezdődött az olasz és antant csapatok bekerítését célzó támadás. Diaz, az új olasz főparancsnok, azonban 5 angol és 6 francia hadosztályt irányított át Dél-Tirol térségébe, ezáltal megállította a Piave felső folyásánál a központi hatalmak támadását. A Brenta és a Piave közti hegységben indított újabb áttörési kísérleteket az olasz hadvezetés már könnyedén verte vissza. A dél-tiroli, a Piave felső folyásánál történő támadásokat a központi hatalmak 1917. december 2-án leállították, és megkezdték a Piavénél egy védelmi frontvonal kiépítését.

1956. november 12-én az ENSZ XI. közgyűlésén New Yorkban a "magyar kérdést" 62 szavazattal 9 ellenében és 8 tartózkodással felvette napirendjére. Az 1957. március 9-ig ülésező közgyűlés határozatot hozott 5 tagú vizsgálóbizottság kiküldésére, amelynek feladata az ENSZ tagállamainak tájékoztatása; követelték a szovjet csapatok kivonását, az ENSZ ellenőreinek beengedését az országba és szabad választások az ENSZ felügyelete alatt.

Topor István