Évfordulók november 12-én

2014.11.11 09:55

  354. november 12-én született hippói Szent Ágoston püspök, egyházatya, a kereszténység egyik legbefolyásosabb filozófusa, a keresztény liberalizmus máig egyedülálló alakja. "Minden írásomban nemcsak hívő olvasót kívánok, hanem olyanokat is, akik függetlenül kijavítanak. Nem kívánom azonban, hogy az olvasó velem szemben elfogult legyen. Ne szeressen engem jobban, mint közös hitünket, de ő se szeresse magát jobban, mint az igazságot". ( A Szentháromságról)

1252. november 12-én mondott le Báncsa nembéli István az esztergomi érsekségről, mivel III.Ince pápa bíborossá nevezte ki. Ő volt az első magyar bíboros.

1330. november 12-én a három napig tartó csatában a kun származású Basarab (Besszarábia névadója) havasalföldi vajda - bár látszólag meghódolt I. Károlynak - a sereggel érkező magyar királyt tőrbe csalta, és seregét megsemmisítette. A király életét Hédervári Lőrinc önfeláldozása mentette meg. Ez volt I. Károly legsúlyosabb katonai veresége.

1796. november 12-én lett Magyarország nádora II. Lipót 13 gyermekéből az ötödik fiú, József főherceg, "a magyar Habsburg". Megtanult magyarul, emiatt is rendkívül népszerű volt. Sokat tett az ország gazdaági és kulturális felemelkedéséért, az építészeti stílus felvirágoztatásáért, bőkezű mecénás volt. Első felesége Alexandra Romanova orosz nagyhercegnő halálát (gyermekágyi láz) élete végéig gyászolta.

Márk Éva