Évfordulók november 10-én

2014.11.09 13:46

461. november 10-én temették I. (Nagy) Leó pápát. Kiváló teológiai képeségeinek köszönhetően hitviták megoldásával érdemelte ki hírnevét. Ő volt az, aki gazdag ajándékokkal és szép okos szavakkal visszafordította Rómától a rettegett hun királyt, Attilát. Ugyanő érte el, hogy az Itáliát dúló vandál Geiserich király megkímélje Rómát a fosztogatástól.

1308. november 10-én ismerte el Gentilis bíboros, pápai legátus közbenjárására királynak I. (Anjou) Károlyt, a nagyhatalmú nádor Csák Máté, és hűséget esküdött neki. Nápolyi Caroberto még az utolsó Árpád-házi király, III. Endre életében érkezett az országba, s bár uralmát 1301-től számolta, valójában csak a harmadik, a szokásjognak megfelelő (Székesfehérvár, Szent Korona, veszprémi püspök) koronázásával szerezte meg a teljes elismerést. Még ezután is kemény harcot vívott a tartományurakkal, és ennek során a feudális széttagoltságban vergődő országot gazdasági nagyhatalommá tette. Jól működő, erős országot hagyott fiára, I. (Nagy) Lajosra.

1526. november 10-én választotta királlyá a székesfehérvári országgyűlés Szapolyai János erdélyi vajdát, s másnap a rangidős főpap (mivel Szalkai László esztergomi és Tomori Pál kalocsai érsek Mohácsnál elesett), Podmaniczky István nyitrai püspök I. János néven megkoronázta. Báthori István nádor egy hónappal később Pozsonyban hívott össze országgyűlést, ahol 13 magyarországi főnemes és főpap királlyá választotta Habsburg Ferdinánd osztrák főherceget. Ezzel megindult Magyarország részekre szakadása.

Márk Éva