Évfordulók március 8-án

2015.03.07 17:47

   MÁRCIUS 8. NEMZETKÖZI NŐNAP annak emlékére, hogy 1857-ben e napon lépett sztrájkba negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő New Yorkban, béregyenlőséget és rövidebb munkaidőt követelve. Magyarországon 1913-ban ünnepelték először a Nőnapot.

1435. március 8-án tette közzé Zsigmond király a pozsonyi országgyűlésen "decretum maius" kezdetű törvénykönyvét az igazságszolgáltatás reformjáról.

1464. március 8-án halt meg PODJEBRÁD KATALIN, Mátyás magyar király első felesége. Tizenöt éves gyereklányként fiút szült, de a szülést egyikük sem élte túl. A cseh királylány édesanyja is az ő és ikertestvére szülésekor halt meg.

1519. március 8-án kötött szövetséget egymással öt magyar főúr, név szerint Frangepán Gergely kalocsai érsek, Szapolyai János erdélyi vajda, Szatmári György kancellár, pécsi püspök, Várdai Ferenc erdélyi püspök, Báthori István temesi ispán "Lajos király védelmére", valójában a köznemesség visszaszorítására.

1679. március 8-án született SAROLTA AMÁLIA hessen-wanfriedi hercegnő, hatodik életben maradt gyermekként egy 17 gyermekes családban. Alig 15 évesen adták feleségül a kor egyik leggazdagabb magyar családjának utolsó sarjához, RÁKÓCZI FERENCHEZ. Házasságukból két gyermek, József és György érte meg a felnőttkort. Lefizetve a bécsújhelyi börtön parancsnokát, megszöktette férjét, valószínüleg a kivégzés elől. Büntetésből internálták, fiait elvették tőle. 1706 végén törvénytelen kislányt szült, aki csak pár hétig élt, eddigre házassága a fejedelemmel végleg tönkrement, mivel kölcsönösen csalták egymást. 1722 decemberében zárdába vonult, ahol a szigorú regula nem vonatkozott az arisztokrata vagy nagyon gazdag hölgyekre. Az ő szeretője állítólag egy német gróf volt.

1942. március 8-án szlovák katolikus püspökök pásztorlevélben tiltakoztak a zsidók üldözése ellen, mondván "a zsidók is emberek", akiktől az isteni törvények értelmében nem lehet megtagadni a tulajdonhoz és a családhoz való jogot, ugyanakkor káros befolyású idegen elemeknek minősítették őket, és nem támadták a "zsidóhatás törvényes visszaszorítását" előíró törvényeket és kormányrendeleteket. A felemás körlevél a népmesék "hoztam is meg nem is, adtam is meg nem is" fordulatára emlékeztetett.

Márk Éva