Évfordulók március 31-én

2014.03.21 17:57

1387. március 31.én koronázták magyar királlyá Luxemburgi Zsigmondot. Korának legtekintélyesebb uralkodója volt (magyar, cseh, német király, német-római császár), székhelyül Budát rendezte be. Nagy Lajos leányának, Mária királynőnek lett a férje, így nyerte el a koronát a fenti időpontban, de a neheze csak ezután következett számára. A különféle pártok, bárók és oligarchák olyan királyt akartak aki nem korlátozza hatalmukat, így az egyébként mindig pénztelen Zsigmond az egyházzal és a köznemesekkel egyezkedett. Várandós felesége, az utolsó magyar Anjou 1395-ben meghalt - rövid életéről itt olvashatnak: Az utolsó Anjouk.
Tíz évvel később Cillei Borbálát vette feleségül, akinek dúsgazdag családja folyamatos kölcsönökkel támogatta.
Kedvezett a városoknak, erősítette a polgárság pozícióit, rögzítette a városok jogát a polgárai feletti ítélkezésben, s az 1435-ös rendi gyűlésen a városi polgárság negyedik rendként képviseltethette magát. Egységesítette a súly- és mértékrendszert, 1395-ben egyetemet létesített Óbudán. 1414-ben összehívta a konstanzi zsinatot, amely kimondta, hogy a zsinat addig nem oszlatható fel, amíg az egyházszakadás meg nem szűnik. Az addigi három pápa vagy lemondott vagy lemondatták, és 1417-ben V. Márton személyében új pápát választottak. 1433-ban koronázták német-római császárrá. Nem született fia, utódul vejét, Habsburg Albertet jelölte meg.
1499. március 31-én született Gianangelo de Medici, IV. Piusz néven a 224. római pápa. Elkötelezetten harcolt az egyház megreformálásáért: visszaszorította az inkvizíció túlkapásait, összehívta a tridenti zsinat utolsó ülését, ezen fogadták el a tridenti hitvallást, mely a XX. századig meghatározója volt a katolikus egyház működésének. A zsinati reformok véghezvitelével megalapozta az ellenreformációt. Magyar vonatkozású érdekességet jegyzett le róla a jeles humanista költő Bocatius: a zsinat idején Draskovics György bíboros érsek (Fráter György unokaöccse) egy ebédnél tállyai borral kínálta a pápát, akit elbűvölt a kiváló zamat, s így szólt: "... patrem sanctum talia vina decent!". A szójátékon alapuló, ezért nem pontosan fordítható mondat azt jelenti, hogy a pápához ilyen borok illenek, ill. a pápához tállyai borok illenek. A legenda szerint ez a pápai szólás alapozta meg a tokaji borok kírnevét.
1631. március 31-én halt meg John Donne angol költő "a legkülönösebb költői egyéniségek egyike. Shakespeare korában élt, de verseinek nagy része csak halála után jelent meg és kezdett hatni. Mint szerelmi költő szakít a hagyománnyal, amely előtte és utána évszázadokon át idealizálta a nőt és a szerelmet. Nőalakjai nem megközelíthetetlenek, mint a szonettek hölgyei, hanem hűtlenek, mint a római elégikusok szeretői. Intellektuális költő oly mértékben, mint előtte és utána kevesen." (Szerb Antal) Hemingway mottóul választotta egyik mondatát híres regényéhez: "Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát ne kérdezd, kiért szól a harang: érted szól."
Márk Éva