Évfordulók március 3-án

2015.03.02 17:13

   MÁRCIUS 3. KORNÉLIA napja. Szent Kornélia GIZELLA magyar királyné sógornője, bajor Henrik felesége volt. Férjével "Szent József-házasságban" éltek, ami szűzi kapcsolatot jelentett, Szent József és Szűz Mária példáját követve. Ilyen házasságban élt egy XII. sz.-i legenda szerint I. István király fia IMRE herceg is, aki "...érintetlen hitvese szüzességét romlatlanul megőrizte ". A feleség személyéről írásos emlék nem maradt.

1231. március 3-án szólította fel IX. Gergely pápa Róbert esztergomi érseket az egyház érdekei és a kereszténység védelmére, és felhatalmazta az egyházi fenyíték alkalmazására. Ezt követően adta ki II.ENDRE második dekrétumát, melyben megújította az Aranybullát és fiaival, Bélával és Kálmánnal megesküdtek megtartására. A törvénycikkelyek között szerepelt a rendkívüli adók eltörlése, a népítélet megtiltása, tiltott volt a tolvajok feleségének és gyermekeinek eladása, és tiltották a zsidók és izmaeliták (mohamedánok) hivatalviselését. A dekrétum felhatalmazta az esztergomi érseket, hogy amennyiben a király, vagy fiai és utódai a dekrétum pontjait megszegnék, úgy kiközösítheti őket.

1553. március 3-án kezdte meg a III. Gyula pápa által kirendelt vizsgálóbizottság a tanúkihallgatásokat FRÁTER GYÖRGY meggyilkolása ügyében. A FERDINÁND király által jóváhagyott és CASTALDO tábornok által elrendelt gyilkosság - bár súlyos hiba volt, mert a kimagasló tehetségű diplomata pap pótolhatatlannak bizonyult - megtorlatlan maradt.

1823. március 3-án született ANDRÁSSY GYULA, a "szép akasztott", ahogy párizsi emigrációja idején a szalonok hölgyei nevezték. 1867-től a Magyar Királyság miniszterelnöke, 1871-től az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere volt. A forradalom leverése után halálra ítélték és távollétében felakasztották (így kapta a fenti nevet). Hazatérése után Deák Ferenc követője lett. Ferenc József koronázásakor ő látta el a nádori teendőket, később súlyosbodó betegsége miatt visszavonult. Hatvanhét évet élt.

Márk Éva