Évfordulók március 3-án

2014.03.02 14:48

1231. március 3. -án II. András második dekrétumában, módosítva az 1222-es Aranybullát megújította a törvényt, s fiaival megesküszik annak megtartására. A kormányrendelet kimondja egyebek mellett, hogy bírói ítélet nélkül senki sem fogható el, és kárpótlást ígér azoknak, akiket addig törvénytelenül megfosztottak birtokaiktól; szabályozza az ispánok bíráskodását, megtiltja a népítéletet, megvédi a tolvajok családját az eladástól, és felhatalmazza az esztergomi érseket, hogy amennyiben a király és fiai nem tartanák be az egyezséget, az kiközösítheti őket.

1318. március 3-án János nyitrai püspök, a püspökség birtokainak pusztítása miatt kiközösítette Csák Mátét. Az ítéletet László, kalocsai érsek hirdette ki.

1823. március 3-án született (a Révay lexikon szerint) Andrássy Gyula a "szép akasztott", ahogy emigrációja idején a párizsi hölgyek emlegették. A forradalom leverése után távollétében felakasztották, így kapta a fenti nevet. Hazatérése után Deák követője lett, 1867-től a Magyar Királyság miniszterelnöke, ''71-től az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere. Ferenc József koronázásakor ő látta el a nádori teendőket, később egyre súlyosbodó betegségei miatt visszavonult. Hatvanhét évesen halt meg.

1946. március 3-án született Vári Attila erdélyi magyar író, költő, a romániai Sáromberkén. Az MTV a rendszerváltás táján mutatta be kimagaslóan szép sorozatát Erdélyről, Orbán Balázs nyomában címmel.

Márk Éva