Évfordulók március 23-án

2014.03.21 17:46

Március 23-át 2007-ben előbb a magyar, pár nappal később a lengyel parlament a magyar-lengyel barátság napjává nyilvánította.
Március 23-án tartjuk a meteorológia világnapját, annak emlékére, hogy az 1873-ban létrejött Nemzetközi Meteorológiai Szervezet 1950. március 23-án alakult Meteorológiai Világszervezetté (WMO).
1858. március 23-án született Ludwig Quidde német történész. Doktori címét Zsigmond király és a Német Birodalom1410-1419 c. dolgozatával nyerte el. A késő középkori történet legismertebb európai tudósai közé tartozott. 1893-ban jelent meg Caligula - Tanulmány egy római császár önfejűségéről és paranoiájáról c. szatírikus műve, melyben II. Vilmost Caligulához hasonlította. Emiatt a bíróság 30 nap fogságra ítélte, derékba törve tudományos karrierjét. Közíróként, politikusként harcos pacifista volt, tevékenységét 1927-ben Nobel-békedíjjal ismerték el. 1941-ben Genfben halt meg.
1897. március 23-án született Hamvas Béla író, filozófus Eperjesen, evangélikus lelkészi családban. Elhatározta, hogy imakönyvet ír ateisták számára, s alighanem sikerült is neki. Édesapja 1919-ben megtagadta a szlovák hűségeskűt, ezért kiutasították őket Pozsonyból és Budapestre költöztek. Itt a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, majd újságíróként, könyvtárosként dolgozott, és számos folyóiratban publikált tanulmányokat, esszéket. A II. világháborúban háromszor is behívták, de közben írt és fordított. 1944-ben Németországból szökött haza Budapestre, ahol lakását bombatalálat érte, elvesztette minden földi vagyonát. Többé nem jutott önálló lakáshoz és nem gyűjtött könyveket. 1945-ben belépett a kommunista pártba, ahonnan három év múlva kilépett. Nagy baráti körrel rendelkezett, köztük volt Weöres Sándor, aki neki ajánlotta A teljesség felé c. kötetét (benne kedvenc sorommal: "Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.") 1948-ban vitája Lukács Györggyel odáig fajult, hogy eltiltották a publikálástól, B-listázták és kényszernyugdíjazták. Ezután kertészkedett, dolgozott raktárosként, s közben szanszkritül és héberül tanult. 1968-ban halt meg. Művei csak a nyolcvanas években kezdtek megjelenni, itt-ott cenzúrázott formában, teljes életművét a kilencvenes évektől olvashatjuk. 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el munkásságát.
Márk Éva