Évfordulók március 21-én

2015.03.20 18:33

   Március 21. BENEDEK nap, a csillagászati tavasz első napja; ilyenkor térnek vissza fészkelőhelyükre a költöző madarak. E napon többfelé fokhagymát szenteltek, amelynek csodatévő, betegségűző erőt tulajdonítottak, szárának főzetét még elmezavar ellen is használták, sőt az ekkor vetett hagyma teájával tífuszos betegeket igyekeztek gyógyítani.

   Március 21-ét tette az ENSZ 1966-ban a FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM nemzetközi napjává annak emlékére, hogy 1960-ban a dél-afrikai rezsim ezen a napon lövetett Sharpeville-ben az apartheid ellen tiltakozó békés tömegbe, 69 ember halálát okozva.

1288. március 21-én rendelte el IV. (Kun) LÁSZLÓ, hogy a külföldi kereskedők kötelesek vámot fizetni az esztergomi káptalannak, miután pár nappal korábban kibékült LADOMÉR érsekkel. A király az egyezségben megesküdött, hogy nem szövetkezik tatárokkal, csak keresztényeket juttat hivatalhoz, kunjaival keresztény módra él, elbocsátja kun szeretőjét és visszaveszi feleségét. Mindezek fejében az érsek feloldotta őt a kiközösítés alól.

1685. március 21-én született a zenetörténet egyik legkiemelkedőbb alakja, JOHANN SEBASTIAN BACH. Zenész család nyolcadik gyermekeke volt, előbb apja, majd annak halála után bátyja tanította. Virtuóz orgonaművész és kiváló hegedűs lett. Hatvanöt évesen hosszú, nehéz betegeskedés után halt meg. A TAMÁS TEMPLOM KARNAGYA címmel írt róla életrajzi regényt LÁNG GYÖRGY.

1919. március 21-én az ANTANT ultimátuma miatt lemondott a polgári kormány. A szocdemek, egyesülve a kommunistákkal kikiáltották a TANÁCSKÖZTÁRSASÁGOT, létrejött a proletárdiktatúra. Államosítottak szinte mindent, a gyárakat munkástanácsok igazgatták, felállították a VÖRÖS HADSEREGET, melyet a tisztikar is támogatott. STROMFELD AURÉL vezetésével több területet visszafoglaltak, de francia politikai nyomásra KUN BÉLA visszarendelte a csapatokat. Stromfeld lemondott, a katonák hazamentek, így az ország védtelen maradt, az antant seregei egész Magyarországot megszállták. A Tanácsköztársaság július 31-én megbukott.

Márk Éva