Évfordulók március 21-én

2014.03.20 16:31

1288. március 21-én IV. (Kun ) László magyar király elrendelte, hogy a külföldi kereskedők kötelesek vámot fizetni az esztergomi káptalannak, miután pár nappal korábban kibékült Ladomér érsekkel. A király az egyezségben megesküdött többek közt, hogy nem szövetkezik a tatárokkal, csak keresztényeket juttat hivatalhoz, kunjaival keresztény módra él, elbocsátja kun szeretőjét és visszaveszi feleségét. Mindezek fejébenaz érsek feloldotta a királyt a kiközösítés alól.

1919. március 21-én az ANTANT ultimátuma miatt lemondott a polgári kormány. A szocdemek egyesülve a kommunistákkal kikiáltották a Tanácsköztársaságot, létrejött a proletárdiktatúra. Államosítottak szinte mindent, a gyárakat munkástanácsok igazgatták, fölállították a Vörös Hadsereget, melyet a tisztikar is támogatott. Stromfeld Aurél vezetésével több területet visszafoglaltak, de francia lpolitikai nyomásra Kun Béla visszarendelte a csapatokat. Stromfeld lemondott, a katonák hazamentek, így az ország védtelen maradt, ezután az antant hatalmak egész Magyarországot megszállták. A Tanácsköztársaság július 31-én megbukott.

1966. március 21 óta az ENSZ ezt a napot A faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napjává tette annak emlékére, hogy 1960-ban a dél-afrikai apartheid rezsim ezen a napon lövetett Sharpeville-ben az apartheid ellen tiltakozó békés tömegbe, 69 ember halálát okozva.

Márk Éva