Évfordulók március 20-án

2014.03.19 12:05

1488. március 20-án jelent meg Augsburgban Thuróczy János Kórnikája. A krónika Zsigmond korától saját koráig dolgozta fel történelmünket oklevelekre, korábbi krónikákra és szájhagyományokra építve, a hun-magyar rokonság hagyományaira alapozva. A hun Attilától a "második Attiláig", vagyis Mátyás királyig jutott el.

1541. március 20-án kezdte meg Pest ostromát Mehmed szendrői bég. Az ostromlók között a csecsemő János Zsigmond nevében ott volt Fráter György is. Pestet az előző évben Leonard von Fels osztrák főparancsnok szállta meg, hogy bázist biztosítson Buda későbbi ostromához. Pest védői között osztrákok, csehek és magyarok voltak, különösen a csehek jeleskedtek. Elszántságuknak köszönhetően a bég április 4-én elrendelte a visszavonulást.

1610. március 20-án Erdélyben, a Kendi István vezette ellenzék megkísérelte a Báthory Gábor elleni sikertelen merényletet. Az eseményről bővebben itt olvashatnak:korok.webnode.hu/products/bathory-gabor/

1811. március 20-án született Napoléon Francois Bonaparte a francia császár és Mária Lujza egyetlen fia, a "Sasfiók" (Rostand műve alapján nevezték így), az osztrák császár unokája, kisgyermekként rövid ideig maga is császár (1814-ben), majd Reichstadt hercege. A bécsi udvarban kitűnő nevelést kapott, de gyakorlatilag fogoly volt, a politikától távol tartották. Korán betegeskedni kezdett, Bad Ischlben próbálták gyógyítani. Itt kapott szárnyra a pletyka, hogy Zsófia főhercegné első két fiának, Ferenc Józsefnek és Miksának ő lenne az apja (bár a svéd királlyal is hírbe hozták az idősebb korában oly erényesnek mutatkozó asszonyt). A Sasfiók huszonegy évesen halt meg tüdőbajban.

Márk Éva