Évfordulók március 2-án

2016.03.01 19:44

  1282. március 2-án halt meg Prágai Szent ÁGNES Árpád-házi királylány. Apja I. OTTOKÁR cseh király, anyja KONSTANCIA, III. BÉLA király leánya volt. Apja először Henrik sziléziai herceggel jegyezte el, így került annak anyja, Szent HEDVIG nevelése alá. Apja halálával megszabadult a férjjelöltektől, így 25 éves korától választott hivatásának szentelhette életét. Prága szélén egy kis házba költözött, ahol fivére segítségével minorita, majd klarissza kolostort és templomot építtetett, ahova az első apácákat a vele levelező Assisi Szent KLÁRA küldte. II. JÁNOS PÁL avatta szentté 1989-ben.

  1626. március 2-án kötött házasságot BETHLEN GÁBOR erdélyi fejedelem és BRANDENBURGI KATALIN. A házasság szövetséget jelentett Erdély és az európai protestáns hatalmak között. Bethlen végrendeletileg feleségét nevezte meg trónja örököséül, s hogy miként lett az uralkodónőből szegénységbe jutott asszony, arról itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/brandenburgi-katalin1/

  Márk Éva