Évfordulók március 19-én

2014.03.18 15:54

1241. március 19-ét megelőző vagy követő napok egyikén a kunok ellen fellázított nép uszítására magyar és német fegyveresek meggyilkolták a kun fejedelmet, Kötönyt. A király hívására érkező kunok erre visszafordultak, szétverték Bulcsu csanádi püspök seregét, majd Szák nembéli Miklós Pest felé tartó hadait, aztán dúlva, pusztítva elhagyták az országot. A tatárok ezalatt romba döntötték Egert és környékét, IV. Béla csak ezután indult meg ellenük kelet felé.

1821. március 19-én született Bayer József Ágost történetíró, katonai szakíró. Bécsben végzett mérnökként, a császári hadseregben szolgált, ahonnan 1843-ban kilépett. A forradalom kitörésének hírére hazajött Berlinből. Görgey felismerte kiváló katonai képességeit, s tanácsadójává tette, több csata is az ő tervei szerint zajlott. Ellenezte Buda ostromát, inkább Pozsony felé tört volna, de ezt a tervét megvétózták, miként az oroszok hadbalépésekor készített tervét is, hogy a magyar erőket Komáromnál összpontosítsák. Világosnál fogságba esett, előbb halálra, majd 18 év várfogságra ítélték. 1850-ben szabadult a '48 előtt kilépett császári tisztekre vonatkozó amnesztia alapján. Megírta Buda1686-os és 1849-es ostromát . A szabadságharc történeteét feldolgozó kéziratai elvesztek. 43 évesen halt meg.

1832. március 19-én született Vámbéry Ármin szegény zsidó család gyermekeként. Háromévesen egyik lába megbénult, ezért a család összefogásával taníttatták. Huszonöt éves korára számos európai nyelv mellett megtanult törökül. Eötvös báró felfigyelt rá, az ő segítségével jutott el Konstantinápolyba, ahol további húsz különféle keleti tájszólást is elsajátított. Rasid Effendi néven béna lábával bejárta Közép-Ázsiát, eljutott Szamarkandig. 1864-ben ért vissza Pestre, ahol alig kísérte figyelem, egy évvel később Londonban viszont óriási ünneplésben részesült. 1865-1904 között a budapesti tudományegyetemen a keleti nyelvek tanára volt. Az Akadémia finnugristái erősen támadták török eredetünket valló nézeteiért, ezért Londonba költözött, ott adta ki először útirajzát is. Legtöbb támadás A magyarság eredete c. munkáját érte, de A magyarság keletkezése és gyarapodása c. művében megvédte és tovább fejlesztette elméletét. 1913-ban halt meg Budapesten.

Március 19. A Cigányság Világnapja, egy régi hagyomány ünnepe. Ma már arról szól, hogy nem kell többé vándorolniuk, menekülniük saját hazájukból.

Márk Éva