Évfordulók március 18-án

2015.03.17 10:46

   Március 18. Az első meleghozó nap. A néphagyomány szerint, ha ilyenkor kisüt a nap, az hosszú meleget ígér.

1321. március 18-án halt meg CSÁK nembéli MÁTÉ, más néven Trencsényi Máté, a Csák nemzetség legismertebb alakja, III. ENDRE, az "Aranyágacska" halála utáni hatalmi harcok egyik főszereplője, az ország talán legnagyobb hatalmú kiskirálya. Nemzetségük őse SZABOLCS vezér volt, néhány krónika szerint a HÉT VEZÉR egyike. A nagyhatalmú - és még többet akaró - főúr a század vége felé szembekerült III. Endrével, majd annak halála után szerepet vállalt a trónharcokban. Előbb VENCEL cseh királyfi mellé állt - aki anyai ágon (Árpád-házi v. Prágai Szent Ágnes révén) III. Béla leszármazottja volt, de elfogadta és látszólag támogatta is Anjou Carobertó, a későbbi I. KÁROLY törekvéseit. Bár - akárcsak más oligarchák - soha nem lett király, dúsgazdag önkényúr volt. Saját pénzt veretett, gazdaságpolitikájának lényege a rablógazdálkodás volt, de hatása nem volt tartós, halála után birodalma elpusztult.

1438. március 18-án választották német királlyá HABSBURG ALBERT magyar és cseh királyt, Luxemburgi Zsigmond és Cillei Borbála leányának, ERZSÉBETNEK férjét. A hercegnő öröklési jogát elismerve is csak egy szűk főúri és főpapi csoport állt melléje, de feltételeik igen kemények voltak, aztán a köznemesség is követelésekkel állt elő. 1439-ben egy török elleni hadjáratban a fellépő vérhasjárványban ő is megbetegedett, s hazafelé tartva Neszmélynél meghalt. Ekkor már várandós volt felesége, Erzsébet királyné. Utószülött gyermekük, a későbbi V. LÁSZLÓ élete szorosan kapcsolódott a HUNYADIAKÉHOZ. Albert előtt LUXEMBURGI ZSIGMOND volt a magyar király, utána I. Jagelló Ulászló

Márk Éva