Évfordulók március 13-án

2015.03.12 17:23

1224. március 13-át követő napokban III. HONORIUSZ pápa közbenjárására II. ENDRE király kibékült fiával, a későbbi IV. Bélával, aki nem tudta elfogadni apja következetlen, időnként kártékony, s főleg költekező életvitelét és politikáját. A békekötést követően BÉLA herceg feleségével Laszkarisz Máriával elhagyta ausztriai menedékét, hazatért és újra átvette Drávántúli dukátusa irányítását. E napokban vette be a dalmáciai Klissza várát, melynek ura Domaldus meghódolt a királyfi előtt.

1299. március 13. körül Gergely esztergomi érsek VIII. BONIFÁC pápa utasítására feloldotta Héder nembéli KŐSZEGI IVÁNT és társait a Ladomér érsek által kimondott kiközösítés alól. Előzőleg III. ENDRE hadjáratot indított a lázadó főúr és testvérei ellen, de kegyelmet hírdetett mindenkinek, aki elpártol a lázadóktól.

1516. március 13-án halt meg II. ULÁSZLÓ magyar és cseh király. A trónon tízéves fia, II. LAJOS követte, utolsóként a magyar királyok sorában, aki az egész középkori Magyar Királyság fölött uralkodott, és aki húszévesen halt meg a mohácsi csatában.

1838. március 13-án törte át a gátat Pestnél " a bőszült folyam" miként Wesselényi nevezte. VÁSÁRHELYI PÁL már korábban szót emelt a Duna szabályozásáért, de a korábbi, 1775-ös árvíz után sem történt más, mint Pestet védőgáttal vették körbe, ami a sekély helyeken létrejövő jégdugók és a feltorlódó jégtáblák miatt visszaduzzadt, így a semmi által nem korlátozott folyó elöntötte Pestet. A mentés csak másnap indult meg, melyben nem csak az "árvízi hős" WESSELÉNYI MIKLÓS vállalt jelentős szerepet, hanem sokan mások is, köztük LANDERER LAJOS nyomdász, aki épp ezért nyert díszpolgári címet. Az árvízben a lakóházak kétharmada elpusztult vagy súlyosan megrongálódott, sokan minden értéküket elveszítették, 50-60 ezer ember vált hajléktalanná, 151-en meghaltak. A Duna magyarországi szakaszán további súlyos károk keletkeztek, melyeket a kor kisemberei életük végéig nem tudtak pótolni, nélkülözéseik árán sem. LISZT FERENC a hírre Bécsbe utazott, s koncertjei 25 ezer forintos bevételét az árvízkárosultak javára ajánlotta fel. 

Márk Éva