Évfordulók március 11-én

2015.03.10 17:09

1848. március 11-én Irinyi József az Ellenzéki Kör március 9-i megbízásából tizenkét pontban sűrítette Kossuth március 3-i felirati javaslatának lényegét. Irinyi 1844 és 48 között a Pesti Hírlap munkatársa volt, majd a márciusi fiatalok egyik vezetője lett.  1848-ban az első népképviseleti választásokon a hosszúpályi kerület országgyűlési képviselője lett.  1848 októberétől 1849 májusáig kormánytanácsosként Teleki László mellett Párizsba tevékenykedett. Hazatérése után még Debrecenben és Szegeden részt vett az országgyűlés munkájában. Haynau halálra ítéltette, de kegyelmet kapott. Pesten telepedett le, írói és újságírói tevékenységet,
folytatott. Lefordította többek között Beecher Stowe Tamás bátya kunyhója című regényét, de ő magyarította először Dumas A gyöngyös hölgy című művét is.

Ugyanezen a napon született meg Petőfi Dicsőséges nagyurak című verse is.

1849. március 11-én az erdélyi sereg Bem tábornok irányításával bevette Nagyszebent, kiűzve onnan Puchner tábornok császári erőit.

1939. március 11-én az országgyűlés elfogadta az 1939. évi honvédelemről szóló II. törvénycikket. Ennek keretében jelentősen átszerveződött a már meglevő leventeképzés. A magyar nemzetgyűlés 1921. december 19-én Vass József előterjesztésében jóváhagyta a "Lex Karafiáth"-ot, azaz az LIII. törvénycikket, az ún. testnevelési törvényt, mely 1924. január 31-én közzétett 9000/1924. sz. V.K.M.-rendelettel együtt kimondta: a testnevelés az állam feladata. Hogy ennek megfeleljen, létrehozta a Levente Egyesületeket, s elrendelte, hogy az iskolát elhagyó ifjúság (pontosabban a nemzetnek minden férfi tagja) 21. életévének betöltéséig köteles részt venni a Levente Egyesületek keretei között megszervezett foglalkozásokon. A leventemozgalom első jelentős átszervezésére - mint arra már utaltunk -1939-ben az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat magában foglalta a honvédelmi kötelezettséget, a leventekötelezettséget, a hadkötelezettséget, a honvédelmi szolgáltatások kötelezettségét, a légvédelmi kötelezettséget. A leventekötelesek nevelése és képzése a honvédelmi miniszter irányítása alá került. A honvédelmi miniszter a leventefoglalkoztatás nevelési anyagát... a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértve állapította meg.

Topor István