Évfordulók május 8-án

2015.05.07 18:12

1429. május 8-án a Jeanne d'Arc vezette francia seregek a százéves háború fordulópontjának számító csatában legyőzték az angolokat, felmentve Orléans városát.

Ez volt az utolsó francia erősség, amelyet még nem sikerült az angoloknak bevenniük.  Miután papokból és tudósokból álló bizottság igazolta hitét és erkölcseit, Jeanne maroknyi csapattal bejutott Orléans-ba, s nyolc nap alatt felszabadította az ostromlott várost. Első győzelmét követően nem Párizs felszabadítására indult, hanem a kétszer olyan messzi, a megszállt terület mélyén fekvő Reims városának felszabadítását tűzte ki célul. Az angol felmentő sereget megsemmisítette, s
egy hónap múlva bevonult a városba, ahol másnap VII. Károlyt királlyá koronázták.

1828. május 8-án született Jean Henry Dunant svájci emberbarát, üzletember, a Nemzetközi Vöröskereszt alapítója, az első Nobel-békedíj társ kitüntetettje.  Dunant szemtanúja volt az 1859. június 24-én vívott solferinói ütközetnek, amely után 40 ezer halott és sebesült maradt a csatatéren. A látvány elborzasztotta. 1862-ben
saját költségén kiadott Solferino emléke című könyvében javasolta, hogy háborús és békeidőkben egyaránt önkéntes alakulatokat kell szervezni a betegek, rászorultak és sebesültek ellátására, bármiféle megkülönböztetés nélkül. Felvetette azt is, hogy kössenek nemzetközi egyezményt a háborús sebesültek
védelmére. 1863-ban beutazta Európát, hogy a közvéleményt és a vezetőket megnyerje az eszméjének. Kitartását siker koronázta: 1864. augusztus 22-én, a második genfi tanácskozáson megalapították a Vöröskeresztet és elfogadták az első genfi konvenciót, amelyet Dunant fogalmazott meg.

1945. május 8-án Eisenhower tábornok főhadiszállásán aláírták a német fegyverletételi nyilatkozatot. Ezzel
Németország hivatalosan is elismerte vereségét. Az okiratot német részről Jodl vezérezredes, a német hadsereg új vezérkari főnöke írta alá. A szövetségesek részéről Bedell Smith tábornok, Eisenhower vezérkari főnök, szovjet részről Ivan Szabloparov tábornok, francia részről Francois Sevez tábornok látta el kézjegyével az okmányt. A szövetségesek hivatalosan is bejelentették, hogy Németország feltétel nélkül megadta magát. Ugyanaznap délután a flensburgi német rádióban gróf Schwerin von Krosigk birodalmi miniszter a következő
üzenetet intézete a német néphez: "Német férfiak és asszonyok! A véderő főparancsnoksága Dönitz
vezértengernagy parancsára ma elrendelte valamennyi német küzdőerő feltétel nélküli fegyverletételét".
Ezzel Európában befejeződött a II. világháború.

Topor István