Évfordulók május 5-én

2015.05.04 16:38

  Az 1949. május 5-én megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-es határozata alapján 05.05. EURÓPA NAPJA.

     Ó, ősi világrész, / te régi, te rücskös, te szent, te magasztos, / lelkek nevelője, illatokat és ízt / szűrő, csodatévő, nagyhomlokú,könyves, / vén Európa. - Kosztolányi Dezső

  Május 5. GOTTHÁRD napja, A muravidéki asszonyok e napon vetik az uborkát, mégpedig NEM mezítláb, mert akkor bolhás lesz a növény. :)

  1705. május 5-én halt meg I. LIPÓT császár, a leggyűlöltebbnek tartott HABSBURG király Magyarországon. El akarta törölni a magyar rendi berendezkedést az abszolutizmus javára, eltörölte a nádori tisztséget, üldözte a protestánsokat, Magyarországot fegyverrel meghódított tartománynak tekintette. Nevéhez fűződik a Wesselényi-féle összeesküvés megtorlása, és az 1703-ban kitört Rákóczi szabadságharc. Vakbuzgó katolikus volt és családszerető magánember. Három házasságából 17 gyermeke született, utóda a hetedikként születő I. JÓZSEF lett.

  1747. május 5-én született II. LIPÓT, I. (Lotharingiai) Ferenc német-római császár és Mária Terézia magyar királynő fia, aki fivére, a gyermektelenül meghalt II. József után örökölte a Habsburg trónokat. Felvilágosult abszolutista reformjait bátyjával ellentétben ügyes politikával, mérsékelt engedményekkel, némi türelmet gyakorolva igyekezett bevezetni. Tervei végrehajtásában korai halála akadályozta meg.

  1846. május 5-én született HENRY SIENKIEWITZ Nobel-díjas lengyel író, a magyar elemeket is tartalmazó trilógia (Tűzzel-vassal, Özönvíz, A kislovag) szerzője.

  Márk Éva